+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PECB – Disaster Recovery Foundation

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Osoby świadczące usługi Disaster Recovery.
Osoby starające się zdobyć wiedzę o głównych procesach planu naprawy po katastrofie.
Osoby zainteresowane karierą w zespołach planowania DR.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB Disaster Recovery Foundation umożliwia poznanie podstawowych komponentów do wdrożenia planu odzyskiwania systemów po awarii. Podczas tego kursu będziesz w stanie zrozumieć proces opracowywania planu przywracania systemów po awarii.

Cele szkolenia

Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu i złożyć wniosek o certyfikat „PECB Certified Disaster Recovery Foundation”. Certyfikat PECB potwierdza poznanie podstawowych metodologii i podejść do planowania DR.
Sesje wykładowe są ilustrowane przykładami opartymi na studiach przypadku.
Ćwiczenia praktyczne opierają się na materiale, który obejmuje odgrywanie ról i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Program

• Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami planu odzyskiwania danych po awarii
• Zrozumienie podstawy procesów odzyskiwania systemów po awarii
• Zapoznanie się z podejściami, metodami i technikami używanymi do skutecznego wdrożenia planu odzyskiwania systemów po awarii
• Egzamin – 1 godzina

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do planu odzyskiwania systemów po awarii
Dzień 2
Planowanie odtwarzania systemów po awarii i egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej i papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS