+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 22301 Foundation – Podstawy ISO 22301

15-04-2024 16-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 2800

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Godziny zajęć: 09:30 – 15:00

Formuła szkolenia

 • szkolenie stacjonarne z trenerem w Warszawie
 • szkolenie on-line z trenerem (MS TEAMS)

Adresaci szkolenia

 • Osoby zaangażowane w zarządzanie ciągłością działania.
 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę o głównych procesach Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).
 • Osoby zainteresowane karierą w zarządzaniu ciągłością działania.

Krótki opis szkolenia

Akredytowane szkolenie Podstawy ISO 22301 (PECB ISO/IEC 22301 Foundation) umożliwia poznanie podstawowych elementów służących do wdrożenia Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z normą ISO 22301.

To szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć podstawowe koncepcje i zasady systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) opartego na ISO 22301. Uczestnicy dowiedzą się o strukturze i wymaganiach normy, w tym o polityce BCMS.
Sesje wykładowe ilustrowane są praktycznymi pytaniami i przykładami. Ćwiczenia praktyczne obejmują przykłady i dyskusje.
Testy praktyczne wykonywane podczas szkolenia są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Uczestnikom, którzy wzięli udział w szkoleniu, zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu kursu o wartości 14 punktów CPD (Continuing Professional Development)

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia różne moduły BCMS, w tym jego zasady, procedury, pomiary wydajności, zaangażowanie kierownictwa, audyt wewnętrzny oraz utrzymanie systemów zarządzania.

Egzamin

Po odbyciu szkolenia uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu, a jeśli go pomyślnie zdadzą, mogą ubiegać się o poświadczenie „PECB Certified ISO 22301 Foundation”.  Wymagane jest podpisanie Kodeksu Etyki PECB.

Certyfikat PECB Foundation pokazuje, że posiadasz wiedzę na temat podstawowych pojęć, zasad, metodologii, wymagań, ram i podejścia do zarządzania stosowanych w ciągłości działania.

Egzamin ISO 22301 Foundation + 1 poprawka*  jest w cenie szkolenia.
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim trwa 1 godzinę zawiera 40 pytań wielokrotnego wyboru.

Egzamin zdawany jest on-line.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Program szkolenia

• Zapoznanie się z elementami i działaniami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
• Poznanie powiązań pomiędzy ISO 22301, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Zapoznanie się z podejściami, metodami i technikami stosowanymi do wdrożenia i zarządzania BCM

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji zarządzania ciągłością działania (BCMS) zgodnie z ISO 22301
Dzień 2
Wymagania systemu zarządzania ciągłością działania.

Dowiedź się więcej>>>

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
 • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 • Uczestnicy powinni posiadać uprawnienia administratora na laptopach do instalacji aplikacji KATE niezbędnej do uruchomienia materiałów szkoleniowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej, materiały szkoleniowe zawierają ponad 200 stron informacji objaśniających, tematów dyskusji, przykładów i quizów.
 • voucher na egzamin (egzamin on-line)
 • notatniki, długopisy (szkolenie stacjonarne)
 • certyfikat ukończenia szkolenia CTS – a po zdaniu egzaminu certyfikat PECB

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim. 

Godziny zajęć: 09:30 – 15:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS lub on-line

15-04-2024 16-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 2800