Menu

PECB ISO/IEC 22301 Foundation – Podstawy ISO 22301

25-10-2021 26-10-2021 Online
Cena netto: 2600

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w zarządzanie ciągłością działania.
Osoby pragnące zdobyć wiedzę o głównych procesach Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS).
Osoby zainteresowane karierą w zarządzaniu ciągłością działania.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie Podstawy ISO 22301 (PECB ISO/IEC 22301 Foundation) umożliwia poznanie podstawowych elementów służących do wdrożenia Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z normą ISO 22301.

Cel szkolenia

Szkolenie przedstawia różne moduły BCMS, w tym jego zasady, procedury, pomiary wydajności, zaangażowanie kierownictwa, audyt wewnętrzny oraz utrzymanie systemów zarządzania.
Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin – certyfikat „PECB Certified ISO 22301 Foundation”.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Sesje wykładowe ilustrowane są praktycznymi pytaniami i przykładami.
Ćwiczenia praktyczne obejmują przykłady i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Zapoznanie się z elementami i działaniami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
• Poznanie powiązań pomiędzy ISO 22301, a innymi standardami i ramami prawnymi
• Zapoznanie się z podejściami, metodami i technikami stosowanymi do wdrożenia i zarządzania BCMS
• Egzamin – 1 godzina

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji zarządzania ciągłością działania (BCMS) zgodnie z ISO 22301
Dzień 2
Wymagania systemu zarządzania ciągłością działania i egzamin certyfikacyjny

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim. 

Egzamin można zdawać on-line

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS

25-10-2021 26-10-2021 Online
Cena netto: 2600