Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

PECB ISO/IEC 27001 Foundation – Podstawy ISO 27001

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie Podstawy ISO 27001 przeznaczony jest dla członków zespołu bezpieczeństwa informacji, specjalistów IT, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Information Security Management System – ISMS), zespołu zaangażowanego we wdrażanie norm ISO 27001, techników zaangażowanych w operacje związane z ISMS, auditorów i menedżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB Foundation ISO / IEC 27001 pozwala poznać podstawowe elementy wdrożenia i zarządzania Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO / IEC 27001. Podczas tego kursu uczestnik pozna różne moduły ISMS – Information Security Management System (SZB), w tym jego zasady, procedury, pomiary wydajności, zaangażowanie kierownictwa, audyt wewnętrzny, zasady przeglądu zarządzania i konieczność ciągłego doskonalenia.

Cel szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik moż przystąpić do egzaminu i złożyć wniosek o certyfikat „PECB Certified ISO/ IEC 27001 Foundation”. Certyfikat PECB poświadcza zrozumienie podstawowych metodologii i wymagań w zakresie ISMS.

Egzamin ISO/IEC 27001 Foundation w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych, własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Sesje wykładowe ilustrowane są praktycznymi pytaniami i przykładami.
Ćwiczenia praktyczne obejmują przykłady i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Wprowadzenie do zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

• Poznanie korelacji między ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 i innymi standardami oraz zasadami prawnymi.

• Zapoznanie się z zasadami, standardami, metodami i technikami stosowanymi do wdrożenia i zarządzania SZBI.

• Egzamin ISO/IEC 27001 Foundation.

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) zgodnie z wymaganiami ISO / IEC 27001.
Dzień 2
Wymagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa al. Jana Pawła II 25 – siedziba CTS