Menu

PECB ISO 31000 Foundation – Podstawy ISO 31000

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Członkowie zespołu Zarządzania Ryzykiem
Osoby zarządzające ryzykiem
Menedżerowie projektów
Profesjonaliści, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat głównych pojęć i procesów w zakresie zarządzania ryzykiem
Audytorzy

Krótki opis

Akredytowane szkolenie PECB ISO 31000 Foundation pozwala poznać podstawowe elementy wdrożenia normy i struktury zarządzania ryzykiem. Podczas tego kursu uczestnicy posiądą wiedzę nt. podstawowych strategii zarządzania ryzykiem.

Cele szkolenia

Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu i złożyć wniosek o certyfikat „PECB Certified ISO 31000 Foundation”. Certyfikat PECB poświadcza zrozumienie podstawowych metodologii, wytycznych i podejść do zarządzania ryzykiem.
Egzamin jest w cenie szkolenia.*
Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych,własnych notatek oraz słownika.

*W przypadku nie zdania egzaminu za pierwszym razem, istnieje możliwość przystąpienia do bezpłatnego egzaminu poprawkowego, który musi się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym miała miejsce pierwotna sesja egzaminacyjna. Egzamin poprawkowy wygląda analogicznie do pierwotnego i zdawany jest również w języku angielskim.

Sesje wykładowe ilustrowane są praktycznymi pytaniami i przykładami.
Ćwiczenia praktyczne obejmują przykłady i dyskusje.
Testy praktyczne są podobne do egzaminu certyfikacyjnego.

Program

• Zrozumienie podstawowych pojęć zarządzania ryzykiem
• Zrozumienie podstawowych procesów zarządzania ryzykiem
• Poznanie różnych podejść, metod i technik zarządzania ryzykiem
• Egzamin – 1 godzina

Agenda

Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000

Dzień 2
Procesy zarządzania ryzykiem i egzamin certyfikacyjny.

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe akredytowane PECB, materiały w języku angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • notatniki, długopisy,
  • egzamin
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. w grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.

Egzamin może być prowadzony on-line.

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00
Miejsce zajęć: Warszawa – siedziba CTS