+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 – BPMN

Kategoria:

*Cena promocyjna dotyczy zgłoszenia 2 osób w tym samym terminie.

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Dla osób zajmujących się projektowaniem systemów IT.
Szkolenie Podstawy modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 rozpoczyna się od przeglądu podstawowych terminów i pojęć z zakresu modelowania biznesowego, po czym uczestnicy szkolenia zapoznają się z notacją BPMN 2.0, a także ze wzorcami procesowymi.
Na koniec prezentowane są niektóre narzędzia wspomagające modelowanie procesów biznesowych
w notacji BPMN 2.0

Krótki opis

Podstawowymi celami szkolenia są:

• zdobycie umiejętności praktycznych w modelowaniu procesów biznesowych
• zapoznanie uczestników z dokumentowaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0
• nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów
zgodnie z BPMN 2.0.
• wspólne przeanalizowanie modeli wykonywanych przez uczestników pod kątem zgodności z notacją,
poprawności i efektywności zastosowanych technik modelowania.

Po szkoleniu uczestnicy:

• będą w stanie samodzielnie zdefiniować proces i zidentyfikować go w organizacji, a następnie
zaprojektować jego rzeczywisty model w postaci diagramu, w pełni zgodnego ze standardem BPMN 2.0

• rozszerzą praktyczną umiejętność identyfikacji, modelowania i dokumentacji procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywne opracowywanie opisów istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa

Program

DZIEŃ I

• Plan szkolenia
• Podstawowe pojęcia
• Proces biznesowy – podejścia, definicje
• Zarządzanie procesami biznesowymi, koncepcje
• Klasyfikacje procesów biznesowych
• Modelowanie procesów biznesowych
• Model procesu biznesowego, meta-model
• Metody opisu procesów biznesowych
• Wytyczne modelowania biznesowego oraz jego wady, zalety
• Notacja BPMN
• Przegląd innych technik modelowania procesów biznesowych
• IDEF0, Rummler-Brache Swimlane Model, SIPOC, EPC
• Przegląd innych technik modelowania procesów biznesowych – c.d.
• UML, Przypadki użycia
• Diagram Obiegu Dokumentów
• Scenariusze – identyfikacja i struktura modelu procesów biznesowych
• identyfikacja procesów biznesowych i obiektów informacyjnych
• Elementy budowy modelu procesów
• Role biznesowe, obiekty informacyjne, interakcje między procesami
• Budowa struktury procesów w praktyce
• Perspektywy modeli i związki z obiektami informacyjnymi
• Diagramy BPD – BPMN
• Zadania, Podprocesy, sekwencje
• Zdarzenia, Bramki, Partycje, Tory, Artefakty
• Asocjacje, przepływy komunikatów

DZIEŃ II

• Diagramy BPD – BPMN – c.d.
• Zadania, Podprocesy, sekwencje
• Zdarzenia, Bramki, Partycje, Tory, Artefakty
• Asocjacje, przepływy komunikatów
• BPMN 2.0 – nowe elementy BPD w porównaniu do BPMN 1.2
• Nowe elementy diagramów BPD
• Semantyka procesów
• Stosowanie elementów tory, partycje, partner
• Nowe rodzaje czynności, podprocesów, zdarzeń i ich semantyka
• Nowe rodzaje artefaktów, inne elementy i ich semantyka
• Koncepcja żetonu
• BPMN 2.0 – diagramy choreografii
• Choreografia, orkiestracja
• Elementy wspólne i ich semantyka
• Nowe elementy i ich semantyka
• Powiązania z innymi elementami BPMN
• BPMN 2.0 – diagramy konwersacji
• Wstęp do diagramów konwersacji
• Aktorzy, Konwersacje
• Związki, Przepływy
• Powiązania z innymi elementami BPMN
• Wzorce procesowe
• Wstęp do wzorców procesowych
• Wzorce podstawowe
• Wzorce zaawansowane
• Wzorce procesowe c.d.
• Wzorce strukturalne
• Wzorce oparte na stanach maszyny
• Wzorce anulowania
• Wzorce iteracyjne
• Wzorce finalne
• Wzorce z przełącznikami

DZIEŃ III

• Przykłady procesów biznesowych
• Omówienie modelera Topcased
• Warsztaty z modelowania procesu biznesowego 1
• Przykłady procesów biznesowych c.d.
• Warsztaty z modelowania procesu biznesowego 1 c.d.
• Modelowanie procesu biznesowego 2 i 3
• Modelowanie procesów biznesowych – zakończenie
• Test sprawdzający
• Ankieta
• Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesami, (w tym modelowanie i symulację procesów
• Prezentacja narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesowe m.in. Topcased (open-source), QPR, ADONIS, iGrafx, ARIS, bądź innych z listy producentów wspierających BPMN na stronie Object Management Group

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe prezentacje autorskie
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS
  • notatniki, długopisy.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim

Listy uczestników zamykamy 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia