+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

PRINCE2® Practitioner – szkolenie akredytowane + Egzamin Gratis – PRINCE2® P

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które:
• są kierownikami projektów
• są członkami zespołów projektowych
• są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
• chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami
• audytorów projektów

Krótki opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2® Practitioner jest trwającym 2 dni szkoleniem akredytowanym przez AXELOS Limited. Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® i przygotowanie się do egzaminu PRINCE2® Practitioner, który odbywa się ostatniego dnia szkolenia. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Practitioner.

Szkolenie to intensywny warsztat, w oparciu o analizę przypadków stanowiących próbne egzaminy.

Przed szkoleniem uczestnicy zaopatrywani są w materiały przygotowawcze, dzięki czemu mają okazję się z nimi wcześniej zapoznać. Wszystkie materiały, jak również szkolenie odbywa się w języku polskim.

Szkolenie dostępne jest tylko dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2® Foundation.

W trakcie szkolenia uczestnik posiądzie wiedzę w zakresie:
• wykorzystania techniki i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®
• doboru odpowiednich elementów metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
• efektywnego zarządzania ryzykiem biznesowym, jak i projektowym
• kontroli nad przebiegiem projektu

Uwagi
PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.

Program szkolenia

Szkolenie w formule warsztatu (case study). Obejmuję następujące elementy:
• wprowadzenie do szkolenia,
• zawartość egzaminu Practitioner — opis, wskazówki, techniki zdawania egzaminu,
• przegląd materiałów pomocniczych (formalnie dopuszczonych) w trakcie zdawania egzaminu,
• I warsztat – analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• II warsztat – analiza przypadku – przykładowy scenariusz egzaminacyjny,
– scenariusz projektu i pytania,
– objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
• przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
• kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
• egzamin PRINCE2® Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

1. Dla osób odpowiedzialnych za projekty (stanowiska strategiczne) proponujemy:
• MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami),
•  MoP® (Zarządzanie Portfelem),
•  M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem)
• P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów)

2. Kierownikom projektów polecamy standardy zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest spójny z metodyką PRINCE2®.

Egzamin PRINCE2® Practitioner

Zapraszamy uczestników naszego szkolenia na Egzamin PRINCE2® Practitioner, który daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu AXELOS Limited. „PRINCE2® Practitioner”. Egzamin organizowany jest w dniu zakończenia szkolenia.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztu podręcznika niezbędnego na szkoleniu Prince Practitioner.

PRINCE2® is registered trade mark of AXELOS Limited