Profesjonalista inżynierii wymagań- certyfikat podstawowy – zgodne z programem IREB – PIW

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Dla analityków systemowych i biznesowych, inżynierów wymagań, właścicieli produktów, osób odpowiedzialnych za portfele produktów, kierowników projektów, właścicieli produktów w Agile Scrum; kierowników projektów, architektów, projektantów, programistów oraz testerów.

Szkolenie dedykowane jest także dla prawników (umowy wdrożeniowe, kryteria odbioru w umowach), oraz działów marketingu (określanie wymagań dla produktów nie robionych na zamówienie) i sprzedaży (zrozumienie przydatności standardowego produktu IT dla danego klienta).

Krótki opis

Podstawą całego projektu jest poprawne, dokładne, ale zarazem elastyczne zdefiniowanie jego celu i założeń: inżynieria wymagań = stworzenie dobrej specyfikacji wymagań.

Ten proces, kluczowy jest dla powodzenia projektów IT. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zasadami inżynierii wymagań.

Program

1. Podstawy inżynierii wymagań
• Definicja wymagań – czym są wymagania?
• Interesariusze wymagań
• Cele inżynierii wymagań
• Wymagania funkcjonalne, jakościowe oraz ograniczenia

2. System i kontekst systemu
• Definicje: system, środowisko systemu, kontekst systemu
• Określanie i opisywanie granicy systemu i granicy kontekstu

3. Pozyskiwanie wymagań
• Źródła wymagań
• Kategoryzacja wymagań wg modelu Kano
• Techniki pozyskiwania

4. Dokumentacja wymagań
• Projekt dokumentacji
• Typy dokumentów
• Struktura dokumentacji
• Zastosowanie dokumentów wymagań
• Kryteria jakości wymagań
• Kryteria jakości dokumentów wymagań
• Słownik terminologii

5. Dokumentacja w języku naturalnym
• Lingwistyczne efekty językowe
• Wzorce tworzenia wymagań

6. Dokumentacja wymagań przy użyciu modeli
• Czym jest model?
• Cele i zastosowanie modeli
• Przypadki użycia
• Trzy rodzaje modeli
• Modele danych
• Modele funkcjonalne
• Modele behawioralne

7. Walidacja i negocjowanie wymagań
• Podstawy walidacji wymagań
• Zadania i cele negocjowania wymagań
• Aspekty jakościowe wymagań
• Zasady walidacji wymagań
• Techniki walidacji wymagań
• Negocjowanie wymagań

8. Zarządzanie wymaganiami
• Atrybuty wymagań
• Różne perspektywy wymagań
• Priorytety wymagań
• Śledzenie powiązań wymagań
• Wersjonowanie wymagań
• Zarządzanie zmianami wymagań

9. Narzędzia
• Rodzaje narzędzi
• Wdrożenie narzędzi
• Ocena przydatności i jakości narzędzi

Egzamin proponowany dla wybranego szkolenia:

Kurs przygotowuje do egzaminu IREB-CPRE-FL IREB CPRE Foundation Certificate

Egzamin w chwili obecnej dostępny jest w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, portugalskim oraz chińskim

Egzamin w języku polskim może zostać zorganizowany w przypadku grupy osób oczekujących na sesję egzaminacyjną min. 15 osób. Termin takiego egzaminu ustalany jest z dużym wyprzedzeniem min. 5-7 tygodni, z uwagi na konieczność jego przygotowania.

Koszt egzaminu stacjonarnego to kwota 250 euro/osoba

* Podane ceny są cenami orientacyjnymi, proszę kontaktować się w celu ustalenia dokładnych kosztów egzaminu.