Menu

Programming in C# – MS 20483

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się programować aplikacje w języku C# przy użyciu .NET frameworka 4.5 w środowisku Visual Studio 2012 działającym w systemie Windows 8.

Krótki opis

Na kursie nauczysz się:
› Tworzyć nowe typy danych.
› Tworzyć zdarzenia i eventy.
› Tworzyć interfejs użytkownika.
› Zapewniać dostęp do danych.
› Wywoływać operacje asynchronicznie.
› Integrować aplikacje z innymi językami.
› Szyfrować i deszyfrować dane.

Wymagania

Znajomość jednego z języków programowania:
› C,
› C++,
› JavaScript
› Objective-C,
› Microsoft Visual Basic,
› Java.
Rozumienie koncepcji programowania obiektowego.
Przynajmniej miesiąc doświadczenia z językiem obiektowym.

Program

1. Wstęp
• Pisanie aplikacji w C#
• Typy danych, operatory, wyrażenia
• Podstawowe konstrukcje języka

2. Tworzenie metod, obsługa wyjątków, monitorowanie stanu aplikacji
• Tworzenie i wywoływanie metod
• Przeciążanie metod
• Parametry opcjonalne i wyjściowe
• Obsługa wyjątków
• Monitorowanie stanu aplikacji
• Refaktoryzacja kodu

3. Kod dla aplikacji graficznych
• Struktury i enumeracje
• Kolekcje
• Eventy

4. Tworzenie klas i kolekcji
• Tworzenie klas
• Definiowanie i implementacja interfejsów
• Implementacja kolekcji

5. Dziedziczenie klas
• Tworzenie hierarchii klas
• Rozszerzanie klas
• Tworzenie typów generycznych

6. Obsługa plików
• Operacje odczytu i zapisu
• Serializacja i deserializacja
• Strumienie

7. Obsługa bazy danych, Entity Data Model
• Tworzenie modelu danych
• Odpytywanie bazy przy użyciu LINQ
• Aktualizacja bazy przy użyciu LINQ

8. Zdalny dostęp do danych
• WCF Data Services
• Dostęp do danych w sieci
• Dostęp do danych w chmurze

9. Definiowanie interfejsu użytkownika dla graficznych aplikacji
• Xaml
• Łączenie kontrolek z danymi
• Dostosowywanie wyglądu kontrolek

10. Poprawianie wydajności aplikacji
• Multitasking
• Wyrażenia lambda
• Asynchroniczne wykonywanie operacji
• Synchronizowanie dostępu do danych

11. Integracja aplikacji z kodem niezarządzanym (innymi językami)
• Tworzenie dynamicznych obiektów
• Zarządzanie czasem życia obiektów i niszczenie obiektów dynamicznych

12. Tworzenie obiektów wielokrotnego użycia i bibliotek
• Tworzenie metadanych
• Dodawanie własnych atrybutów
• Generowanie kodu zarządzanego
• Wersjonowanie, podpisywanie, wdrażanie bibliotek

13. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
• Szyfrowanie symetryczne
• Szyfrowanie asymetryczne

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE