Menu

Programowanie aplikacji mobilnych od podstaw – iOS (Swift) – iOS-1S-PAMP

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających naukę z programowaniem, które chcą rozwijać się w stronę projektowania aplikacji mobilnych na platformę iOS firmy Apple.

Krótki opis

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętności umożliwiające napisanie samodzielnych części kodu, a także prostych aplikacji w iOS.
Szkolenie będzie prowadzone równolegle z warsztatami.

LITERATURA:
Beginning iPhone Development with Swift – Exploring the iOS SDK

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Programowanie – wstęp do zagadnień
• Omówienie podstawowych pojęć
• Geneza iOS oraz obecna sytuacja na rynku
• Instalacja XCODE
• Omówienie środowiska pracy (OSX i XCODE)
• Tworzenie projektu
• Pętla zdarzeń aplikacji mobilnej iOS
• Składnia języka Swift
• Podstawowe operacje arytmetyczne
• Obiektowość w Swift
• Zarządzanie pamięcią
• Playgrounds
• Techniki budowy interfejsu aplikacji
• StoryBoards
• Wybrane zagadnienia:
– Przechowywanie danych
– Integracja z Facebookiem (lub Twitterem)
– Aplikacje Tabelowe
– Lokalizacja
– Mapy
– Kamera