Menu

Programowanie C# dla początkujących

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Program

1. Wprowadzenie do języka C# i .NET Framework
a. wprowadzenie do.NET Framework
b. wprowadzenie do Visual Studio
c. przegląd projektów dostępnych w VS.

2. Programowanie C#
a. Konstrukcja programu
b. zmienne i typy danych
c. wyrażenia i operatory
d. tablice i kolekcje
e. instrukcje decyzyjne i pętle
f. definiowanie i wywoływanie metod
g. parametry metod, parametry opcjonalne i wyjściowe
h. obsługa i wyzwalanie błędów

3. Tworzenie nowych typów
a. tworzenie i wykorzystywanie enumeratorów
b. tworzenie i wykorzystywanie klas
c. tworzenie i wykorzystywanie struktur
d. porównanie typów referencyjnych do wartościowych.
e. tworzenie i używanie właściwości
f. tworzenie i używanie Indeksatorów
g. przeciążanie operatorów.
h. deklarowanie i używanie delegatów
i. używanie wyrażeń lambda
j. obsługa zdarzeń.

4. Elementy programowania obiektowego
a. Hermetyzacja – kontrola widzialności elementów typów
b. Dziedziczenie – tworzenie typów potomnych
c. Klasy i metody abstrakcyjne
d. Interfejsy – tworzenie i wykorzystanie

5. Zarządzanie cyklem życia obiektów i kontrola zasobów
a. wprowadzenie do Garbage Collection
b. zarządzanie zasobami używanymi przez obiekt.

6. Tworzenie kolekcji i typów ogólnych
a. tworzenie i i używanie typów ogólnych
b. definiowanie interfejsów ogólnych i zrozumienie różnic
c. używanie metod i delegatów ogólnych.

7. Odczyt i zapis plików
a. dostęp do systemu plików
b. odczyt i zapis plików przy użyciu strumieni.

8. Używanie LINQ do zapytań na danych
a. używanie metod rozszerzeń LINQ i operatorów zapytań
b. tworzenie dynamicznych zapytań i wyrażeń w LINQ.

9. Dostęp do baz danych
a. ADO.NET
b. Entity Framework (model first, database firs, code first)
c. Wybór danych z baz danych MS SQL
d. Operacje modyfikacji danych

10. Tworzenie aplikacji Windows w WPF
a. Tworzenie formularzy w XAML
b. Programowanie zdarzeń
c. Tworzenie aplikacji zgodnie z ze wzorcem MVVM
d. Prezentacja danych z użyciem WPF

11. Integracja kodu Visual C# z językami dynamicznymi i komponentami COM
a. dostęp do obiektów COM.
b. Obsługa MS Office

12. Praca z serwisami sieciowymi (WCF)
a. Wykorzystanie serwisów sieciowych
b. Tworzenie serwisów sieciowych
c. Wykorzystanie WCF do tworzenia aplikacji wielowarstwowych