Menu

Programowanie Swift – iOS-4S-PS

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób mających doświadczenie w programowaniu na platformę iOS w języku Objective-C, które chcą nauczyć się nowego języka – Swift, a także do osób posiadających doświadczenie programistyczne ale pragnących rozpocząć przygodę z programowaniem na platformę iOS w języku Swift.

LITERATURA:
Swift Fundamentals: The Language of iOS Development
lub:
Swift for Absolute Beginners lub Transitioning to Swift

Krótki opis

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z językiem Programowania Swift.

Wymagania

Komputer z system oprogramowania Mavericks lub nowszym.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Geneza języka Swift
• Playgrounds
• Składnia języka Swift
• Podstawowe operacje arytmetyczne
• Control Flow
• Enumeratory
• Protocols
• Extensions
• Generics
• Obiektowość w Swift
• Playgrounds
• Integracja z Objective-C