Menu

Provisioning SQL Databases – MS 20765

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, analityków i projektantów bazo-danowych.

Krótki opis

Szkolenie MS 20765 pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie w projektowaniu baz danych SQL Server 2016. Przedstawia proces tworzenia zarówno baz w systemach lokalnych jak i w Azure SQL. Omawia zarówno tworzenie nowych rozwiązań jak i migrację do najnowszej wersji środowiska SQL Server.

Wymagania

› podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows
› praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
› podstawowe informacje o projektowaniu struktur danych
› umiejętność praktycznego wykorzystania konstrukcji Transact-SQL

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń

Program

1.Komponenty środowiska SQL Server 2016
• omówienie platformy SQL Server
• przegląd architektury i nowości SQL Server
• usługi i konfiguracja środowiska

2.Instalacja Microsoft SQL Server 2016

3.Aktualizowanie starszych systemów do SQL Server 2016
• wymagania aktualizacji
• aktualizowanie usług
• przenoszenie danych i aplikacji

4.Wdrożenia SQL Server do środowiska Microsoft Azure
• maszyny wirtualne SQL Server w Azure
• wdrażanie baz Azure SQL
• przenoszenie rozwiązań lokalnych do Azure SQL

5.Praca z bazami danych
• przegląd rozwiązań bazodanowych
• tworzenie bazy danych
• konfiguracja plików i grup plików
• przenoszenie plików bazodanowych
• wykorzystanie Buffer Pool Extension

6.Składowanie danych w bazie
• wydajność składowania
• wykorzystanie SMB Fileshare
• składowanie danych w Azure
• bazy danych typu Stretch

7.Zarządzanie bazami danych
• weryfikacja spójności bazy danych
• zarządzanie indeksami
• automatyzacja zadań rutynowych

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE