Menu

Querying Data with Transact-SQL – MS 20761

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Grupą docelową szkolenia MS 20761 Querying Data with Transact-SQL są Administratorzy IT chcący zarządzać projektami tworzenia systemów bazo danowych od podstaw w oparciu o produkt SQL Server 2016.

Krótki opis

Podstawowym celem kursu MS 20761 Querying Data with Transact-SQL jest dostarczenie wiedzy pozwalającej zrozumieć i zastosować język Transact-SQL. Wykorzystywany jest on jako podstawowe narzędzie przy pracy ze środowiskiem Microsoft SQL Server zarówno przez osoby pełniące rolę programistów i administratorów baz danych jak i profesjonalistów Business Intelligence. Korzyści ze szkolenia uzyskają również twórcy raportów, analitycy danych biznesowych oraz programiści aplikacji klienckich operujących na danych składowanych w systemie SQL Server.

Wymagania

› praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
› podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows

Program

1.Wprowadzenie do kursu Microsoft SQL Server 2016
• podstawowa architektura SQL Server
• wersje i edycje SQL Server
• rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio

2.Wprowadzenie do zapytań T-SQL
• wprowadzenie do T-SQL
• zbiory danych
• omówienie Predicate Logic
• logiczny porządek operacji w instrukcji SELECT

3.Tworzenie zapytań SELECT
• tworzenie prostych poleceń SELECT
• usuwanie duplikatów za pomocą DISTINCT
• wykorzystanie aliasów kolumn i tabel
• tworzenie prostych wyrażeń CASE

4.Tworzenie zapytań do wielu tabel
• omówienie sprzężeń
• sprzężenia wewnętrzne
• sprzężenia zewnętrzne
• sprzężenia krzyżowe i samosprzężenia

5.Sortowanie i filtrowanie danych
• sortowanie danych
• filtrowanie danych z wykorzystaniem WHERE
• filtrowanie z wykorzystaniem opcji TOP oraz OFFSET-FETCH
• praca z wartościami nieokreślonymi

6.Typy danych w SQL Server 2016
• wprowadzenie do typów danych
• dane znakowe
• dane Data i Czas

7.Wykorzystanie Data Manipulation Language (DML) do modyfikacji danych
• wstawianie danych
• modyfikowanie i usuwanie danych

8.Stosowanie funkcji wbudowanych
• tworzenie zapytań z wykorzystaniem funkcji wbudowanych
• wykorzystanie funkcji konwersji
• wykorzystanie funkcji logicznych
• wykorzystanie funkcji do pracy z NULL

9.Grupowanie i agregacja danych
• wykorzystanie funkcji agregujących
• zastosowania klauzuli GROUP BY
• filtrowanie grup za pomocą HAVING

10.Wykorzystanie podkwerend
• tworzenie podkwerend z zawartością
• tworzenie podkwerend skorelowanych
• wykorzystanie predykcji EXISTS z podkwerendami

11.Wykorzystanie operatorów na zbiorach
• tworzenie zapytań z operatorem UNION
• wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
• wykorzystanie konstrukcji APPLY

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE