+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Reputacja firmy odporna na kryzys. Jak przygotować się do komunikacji kryzysowej, jak ją prowadzić i jak przejść do stanu normalnego – CTS_ZARZ_8

Adresaci szkolenia

Osoby zarządzające:
› firmami,
› kluczowymi procesami w firmach,
› dużymi projektami, których efekty odczuwają interesariusze firmy.
Osoby odpowiedzialne za:
› zarządzanie ryzykiem,
› zarządzanie ciągłością działania,
› komunikację firmy (rzecznicy, dyrektorzy komunikacji, marketerzy, szefowie IR),
› komunikację z klientami / partnerami/ kluczowymi kontrahentami,
› ład korporacyjny.

Krótki opis

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zbudować i wkomponować w życie firmy zasady komunikacji, aby ochronić reputację firmy w momencie kryzysu. Poznają autorskie narzędzie – Karty Komunikacji Kryzysowej © – które pozwala na ustalenie optymalnej reakcji podczas sytuacji kryzysowej, zanim ona nastąpi. Narzędzie zostało z powodzeniem wdrożone w jednej z największych spółek energetycznych w Polsce, jest elastyczne, przejrzyste i proste w stosowaniu.
Uczestnicy przećwiczą zastosowanie Kart Komunikacji Kryzysowej © oraz dowiedzą się, jak wdrożyć je w swojej organizacji. Uczestnicy poznają także „kryzysowe prawa” mediów. Przykłady i ćwiczenia dotyczą konkretnej branży.

Metody

› wykład
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› symulacje i gry negocjacyjne
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Wstęp: Reputacja a osiąganie celów biznesowych.
• Określenie ryzyka reputacji i ekspozycji na kryzys komunikacyjny
• określenie, jakie zdarzenia wymagają przygotowania komunikacji kryzysowej i do jakich interesariuszy powinna ona być kierowana
• Zasady i Karty Komunikacji Kryzysowej© • określenie:
• Jak powinna być prowadzona komunikacja w konkretnej sytuacji kryzysowej
• Budowanie przesłań i przekazów
• Uruchomienie komunikację kryzysową
• Wykonawcy poszczególnych działań komunikacyjnych
• Regulacje, które warto wprowadzić spółce, aby skutecznie prowadzić komunikację kryzysową
• Poduszka bezpieczeństwa • jakie działania powinny być podjęte wyprzedzająco, aby stanowić wsparcie dla spółki w sytuacji kryzysowej
• Opracowanie przykładowej Karty Komunikacji Kryzysowej©

Prowadzący

Doświadczony rzecznik prasowy firm technicznych (GPEC, Energa-Operator) o wysokim potencjale kryzysowym oraz doradca zarządu ds. komunikacji w szpitalach (Starogard Gdański, Bytów).
Ekspert zespołu komunikacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie przygotowania Księgi Komunikacji Kryzysowej przed Światowymi Dniami Młodzieży oraz szczytem NATO, wcześniej – przed Euro 2012.
Autorka pracy dyplomowej MBA (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów/ Aix-Marseille Graduate School of Management, 2012) nt. zarządzania ryzykiem reputacyjnym – wyróżnienie.
Wraz z zespołem zarządzania ryzykiem przygotowała i wdrożyła Zasady Komunikacji Kryzysowej w ramach Business Continuity Management w Energa-Operator.
Ma ogromne doświadczenie we wsparciu obsługi klienta. Przygotowywała wytyczne komunikacyjne dla pracowników infolinii, biur obsługi klienta, wspierała w obsłudze reklamacyjnej zwłaszcza w skomplikowanych sytuacjach, współtworzyła nowe kanały komunikacji Grupy ENERGA.