+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA)

22-07-2024 22-07-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890
28-08-2024 28-08-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890

Kategoria: ,

czas trwania

1 dzień  w godzinach 9:00-16:00 szkolenie on-line

Opis szkolenia

Uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady dot. rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych (DORA). Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom obszary, które będą podlegały dostosowaniu w organizacjach.

Program szkolenia

Zakres tematyczny:

BLOK I

 1. DORA podstawowe cele i założenia
 2. DORA w kontekście Rekomendacji KNF i wytycznych EBA
 3. Rekomendacja D KNF w kontekście wymagań DORA analiza porównawcza
 4. Wytyczne EBA dot. zarządzania ryzykiem ICT
 5. Wytyczne EBA dot. outsourcingu
 6. DORA i zasada proporcjonalności

BLOK II

 1. Obowiązki DORA
 2. Zarządzanie ryzykiem ICT
 3. Zgłaszanie incydentów związanych z ICT
 • Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej i operacyjnej
 • Ryzyko ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT

Szkolenie w zaproponowanych terminach realizowane jest w formie szkolenia otwartego zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników

Szkolenie zamknięte tylko dla pracowników jednego podmiotu możemy zrealizować w formule stacjonarnej lub on-line. Aby uzyskać ofertę na szkolenie zamknięte proszę wysłać zapytanie na adres szkolenia@cts.com.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta (Warszawa) 
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.
 • materiały szkoleniowe
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 •  zapewniamy materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (pdf)

* do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

22-07-2024 22-07-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890
28-08-2024 28-08-2024 Online
Cena netto szkolenie on-line: 890