SharePoint 2010 and 2013 Auditing and Site Content Administration using PowerShell – MS 55095

04-12-2017 04-12-2017 Warszawa
Cena netto: 1300
Cena z tabletem netto: 1700

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Administratorzy IT.

Krótki opis

Szkolenie MS 55095 zostało zaprojektowane m.in. z myślą o administratorach serwerów SharePoint 2010 i 2013, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu SharePoint. Kurs uczy jak: używać SharePoint Management Shell i ISE, znajdywać nieaktywne strony, zmieniać ustawienia SharePoint Designer i dostosowanych stron, zarządzać funkcjami, tworzyć strony, listy i biblioteki, aktualizować i pobierać pliki, pracować z użytkownikami i uprawnieniami użytkowników do uzyskiwania dostępu, odnajdywać pliki poprzez nazwę użytkownika, typ zawartości, rozszerzenie, status i rozmiar oraz znacznie więcej.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1: SharePoint i PowerShell
• Historia PowerShell w SharePoint
• PowerShell vs. wyszukiwanie
• PowerShell, SharePoint Management Shell i obiekty cmdlets
• Początki z PowerShell: liczenie elementów, kolumny niestandardowe, formatowanie liczb, zapisywanie wyników do plików
• Wymagane zabezpieczenia i uprawnienia
• Zmienianie i uaktualnianie treści: obiekty SharePoint i obiekty zmiany

2: Praca z obiektami cmdlet SharePoint
• GUIDs
• Witryny vs. sieci Web
• Hierarchia obiektów SharePoint

3: Zarządzanie pamięcią i ograniczonym wpływem wydajności
• Zarządzanie pamięcią i usuwaniem obiektów
• Ograniczony wpływ na serwery produkcyjne

4: Praca z zawartością
• Otrzymywanie informacji o farmach: wersje i usługi
• Otrzymywanie informacji o aplikacji sieci Web
• Badanie zbioru witryn: pobieranie, administratorzy, przydziały
• Praca z koszami: wyszukiwanie elementów, liczniki i bajty plików, usunięte witryny
• Badanie typów zawartości
• Badanie sieci Web: szablony, wyszukiwanie, odnajdywanie sieci opartych na szablonach, szybkie uruchamianie i nawigacja górnego paska łącznego
• Badanie list i bibliotek: wyszukiwanie wszystkich list, wyszukiwanie list poprzez typ, typ zawartości, kolumny/pola oraz liczniki dokumentów poprzez sieci lub biblioteki
• Odnajdywanie dokumentów poprzez: słowo w tytule, typ pliku, typ treści, rozmiar, datę, status, i więcej
• Usuwanie zawartości
• Pobieranie i ładowanie plików

5: Użytkownicy i zabezpieczenia
• Użytkownicy: odnajdywanie użytkownika, listy wszystkich użytkowników, praca z grupami Active Directory
• Grupy SharePoint: listy wszystkich grup, członkowie grup, wyszukiwanie wszystkich grup, do których należą użytkownicy, odnajdywanie grup powiązanych z sieciami Web
• Rozszerzanie list użytkowników zawierających grupy Active Directory
• Dokumentowanie przerwanych dziedziczeń/ Uprawnienia: sieci, list, bibliotek, folderów, elementów
• Praca z przydziałami ról

6: Zarządzanie witrynami
• Wyszukiwanie nieaktywnych sieci Web
• Tworzenie i delegowanie zbioru witryn
• Otrzymywanie danych zbioru witryn
• Praca z ustawieniami SharePoint Designer
• Tworzenie i delegowanie podwitryn

04-12-2017 04-12-2017 Warszawa
Cena netto: 1300
Cena z tabletem netto: 1700