SharePoint 2013 Site Collection and Site Administration – MS 55033

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS-55033 przeznaczony jest dla administratorów, developerów oraz zaawansowanych użytkowników pracujących w środowisku SharePoint 2013.

Wymagania

Znajomość środowiska Windows 7 i 8, Office 2010,2013 oraz Internet Explorer, podstawowa wiedza dotycząca zastosowań platformy SharePoint.

Program

1. Rozpoczynanie pracy z SharePoint 2013
• przegląd ról administratorów witryny i kolekcji witryn SharePoint 2013
• definiowanie terminologii SharePoint
• nawigacja w witrynie SharePoint
• interakcja ze wstążką
• tworzenie i edycja prostej zawartości

2. Planowanie portalu firmowego przy użyciu SharePoint 2013
• definiowanie nadzoru
• praca z architekturą informacji
• implementacja hierarchii witryn

3. Tworzenie portalu firmowego
• tworzenie struktury witryn
• definiowanie aplikacji SharePoint
• dostosowywanie list i bibliotek
• omówienie widoków na listach i bibliotekach
• tworzenie widoków na listach i bibliotekach
• modyfikacja nawigacji

4. Tworzenie spójności między witrynami
• definiowanie kolumn witryny
• definiowanie typów zawartości
• implementacja taksonomii
• konfiguracja organizatora zawartości
• promowanie spójności przez stosowanie szablonów witryn

5. Zabezpieczanie portalu firmowego
• omówienie uprawnień i zabezpieczeń w SharePoint
• tworzenie grup SharePoint
• zarządzanie uprawnieniami
• współdzielenie a tradycyjny model zabezpieczeń

6. Dostosowanie wyglądu portalu, Zmiana wyglądu portalu
• edycja strony
• praca ze składnikami Web Part i App Part
• kierowanie zawartości do grup odbiorców

7. Rozszerzanie portalu
• tworzenie zewnętrznych typów zawartości
• konfiguracja witryny eDiscovery
• przegląd pozostałych opcji zarządzania rekordami

8. Korzystanie z zarządzania zawartością Web
• załączanie zarządzania treścią Web
• zarządzanie strukturą zawartości
• nawigowanie przy użyciu zarządzalnych metadanych
• konfiguracja przepływu akceptacji publikowania

9. Zmniejszanie dystansu społecznościowego
• konfiguracja funkcji społecznościowych w SharePoint 2013
• tworzenie witryny społecznościowej

10. Wyszukiwanie informacji przy użyciu usługi Search
• przegląd funkcji wyszukiwania w SharePoint 2013
• konfiguracja ustawień wyszukiwania

11. Kontrola i planowanie wzrostu
• przegląd nadzoru dla administracji witryn
• omówienie realizacji nadzoru

12. Administracja portalem opartym o SharePoint 2013
• przegląd ustawień dla administratorów kolekcji witryn
• przegląd ustawień dla administratorów witryn