SQL i Oracle – funkcje zaawansowane – OR2 – Oracle

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Wykorzystujący język SQL do pracy w bazie Oracle.

Krótki opis

Celem szkolenia OR2 – SQL i Oracle – funkcje zaawansowane, jest nauczenie wykorzystywania zaawansowanych możliwości SQL, budowy zaawansowanych raportów, zastosowania i wykorzystywania funkcji Oracle.

Wymagania

Znajomość podstaw SQL.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Zapytania
• Logika trójwartościowa
• Logika CASE
• Łączenie wielu tabel
• Operatory zbiorowe
• Podzapytania
• Zapytania hierarchiczne
• Klauzula GROUP BY z ROLLUP i CUBE
• Polecenia SQL
• TRUNCATE
• MERGE
• Inserty wielotabelowe
• Tabele zewnętrzne
• Przegląd funkcji SQL
• Funkcje jednowierszowe
• Modele formatu w funkcjach
• Obsługa stref czasowych
• Wyrażenia regularne
• Transakcje w relacyjnej bazie danych
• Kontrola transakcji
• Błędy odczytu danych współdzielonych
• Poziomy izolacji transakcji
• Zapytania w rozproszonych bazach danych
• Perspektywy systemowe
• Operacje retrospektywne
• FLASHBACK TABLE
• FLASHBACK QUERY