SQL i Oracle – OR1 – Oracle

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem i budową relacyjnych baz danych i językiem SQL.

Krótki opis

Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad działania bazy Oracle, organizację i zarządzanie strukturami w schematach, zasad wydajności i bezpieczeństwa bazy danych.

Wymagania

Ogólna znajomość środowiska Windows.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Relacyjny model danych:
• Schematy użytkownika,
• Podstawowe struktury danych,
• Zależności między strukturami.
• Programy nakładkowe do wykonywania zapytań
• Tworzenie zapytań.
• Słowa kluczowe.
• Składnia poleceń.
• Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel
• Sortowanie danych
• Użycie funkcji w zapytaniach
• Wybieranie danych z wielu tabel
• Sposoby łączenia tabel
• Rodzaje złączeń
• Operacje zbiorowe na wynikach zapytań.
• Zapytania oraz odpowiedzi.
• Język manipulowania danymi (DML)
• Transakcje
• Język definiowania danych (DDL)
• Pojęcie perspektywy
• Sekwencje i ich zastosowanie
• Indeksowanie danych
• Użytkownicy i zarządzanie schematami
• Uprawnienia i role.
• Uprawnienia obiektowe i systemowe.
• Zarządzanie uprawnieniami.
• Przekazywanie uprawnień.
• Synonimy