Studia Podyplomowe: Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem

30-03-2019 31-03-2019 Warszawa

Kategoria:

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, która pozwoli na zrozumienie, iż obszary te, w połączeniu z zarządzaniem projektami stanowią jeden kompleks, wzajemnie się uzupełniają i dopiero w całości stanowią o wartości, którą dostarczają organizacji.
Program studiów opiera się o najnowsze rozwiązania technologiczne, standardy, metodyki i najlepsze praktyki oraz są prowadzone przez najlepszych specjalistów i praktyków w Polsce.

Adresaci studiów

• Dyrektorzy IT pragnący usystematyzować swoją wiedzę z zakresu infrastruktury IT i bezpieczeństwa.
• Koordynatorzy i kierownicy IT, pragnący pogłębić swoją wiedzę o zarządzaniu infrastrukturą IT i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.
• Specjaliści IT, chcący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu infrastruktury IT i bezpieczeństwa.
• Kierownicy Projektów w celu poznania przekrojowo zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem, tak by móc prowadzić projekty IT z tego obszaru.
• Specjaliści IT i Koordynatorzy z obszarów infrastruktury IT, Service Desk oraz Bezpieczeństwa, chcący kontynuować swoją karierę w kierunku menedżerskim.
• Programiści zainteresowani obszarem infrastruktury IT.
• Audytorzy IT.
Także:
• Kierownicy/Dyrektorowie działów infrastruktury IT, planujący zmiany w implementacji procesów i reorganizacji pracy.

Korzyści dla uczestników

• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, gwarantujących poprawę jakości pracy.
• Zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w rozwoju kariery zawodowej.
• Zdobycie wiedzy z zakresu najbardziej wymagających i najbardziej poszukiwanych certyfikacji na rynku IT.
• Wymiana doświadczeń i praca praktyczna z wykładowcami, o wysoko wyspecjalizowanych umiejętnościach i wiedzy praktycznej.

Kierownik studiów

mgr inż. Michał Zaremba – Dyrektor Departamentu Infrastruktury IT Grupy Generali, Certyfikowany ITIL Expert in IT Service Management, Prince2 Practitioner. Doświadczony manager IT, wyróżniony w konkursie CIO TOP 100 w 2017 roku w uznaniu przeprowadzenia  programu połączenia infrastruktury marek Generali i Proama w latach 2015-2017. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Współautor publikacji IEEE-SPIE w obszarze Photonic Broadband Networks.Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywał w strukturach IT międzynarodowych korporacji takich jak T-Mobile, Ericsson, Generali. Posiada szerokie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołami IT, transformacją struktur IT w przedsiębiorstwie, zarządzaniem projektami IT (projekty konsolidacji infrastruktur IT w korporacjach) oraz zarządzaniem usługami IT zarówno w strukturach wewnętrznych w organizacji jak i w modelu managed services świadczonych dla klientów zewnętrznych. Prywatnie pasjonat odległych podróży, karate oraz nowych technologii.

Kierownicy merytoryczni

mgr inż. Waldemar Lenda – Kierownik/Opiekun merytoryczny obszaru bezpieczeństwa IT. CISA, CISM, CISSP, ISO 27001 LA, ISO 22301 LA, ISO 31000 RM Pracował wiele lat jako administrator sieci i systemów Windows i Linux, następnie jako specjalista ds. bezpieczeństwa IT, oraz Security Manager. Audytor wiodący i wdrożeniowiec normy ISO 27001. Praktyk ochrony danych osobowych, w przeszłości Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Obecnie pracuje jako Manager odpowiedzialny za Zarządzanie Ciągłością Działania.

 

mgr inż. Mariusz Mierzejewski – Kierownik/Opiekun merytoryczny obszaru zarządzania projektami. Obecnie Dyrektor IT w spółce informatycznej notowanej na GPW. Zarządza zespołami programistów, jak również inżynierów z obszarów m.in. sieci i systemów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, zdobyte w Polsce i za granicą, w realizacji projektów z branży informatycznej dla największych klientów, głównie z sektora telekomunikacyjnego, mediów i finansów. Interesuje się żeglarstwem i sportami zimowymi, w ostatnim czasie narciarstwem biegowym.

Pozostali Prelegenci

mgr inż. Mirosław Burnejko – Prezes zarządu Chmurowisko sp. z o.o. i wieloletni praktyk rozwiązań budowanych w chmurze publicznej. Swoją historię z IT rozpoczął 10 lat temu, a w 2012 roku uruchomił swój pierwszy projekt w chmurze AWS. Od tamtego czasu wspierał dziesiątki projektów w Polsce. Pracował w takich firmach jak Atos (Senior Cloud Architect), Microsoft (Cloud Solutions Architect) i IDC (Cloud Lead CEE). Jest wielkim pasjonatem rozwiązań cloud computing, co przedstawia w licznych publikacjach, wystąpieniach video, prezentacjach na międzynarodowych konferencjach. Obecnie rozwija spółkę Chmurowisko, gdzie wraz z najlepszymi ekspertami AWS i Microsoft Azure, pomaga firmom migrować do chmury publicznej. Dodatkowo propaguje ideę chmury publicznej przez szkolenia online – szkolachmury.pl oraz medialne wydarzenia – igrzyskachmury.pl.

mgr inż. Tomasz Janiec – Ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W IBM pracuje jako Senior Storage Client Technical Specialist – odpowiedzialny za dobór rozwiązań, głównie w zakresie pamięci masowych. Codzienny obszar działania to optymalizacja środowisk informatycznych poprzez zastosowanie systemów wirtualizacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy u integratorów IT. Prywatnie interesuje się turystyką górską i piłką nożną.

Adw. Jakub Niesterczuk – Adwokat Jakub Niesterczuk specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, prawie pracy i szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W swej praktyce zajmuje się m.in. negocjowaniem umów z zakresu ochrony własności intelektualnej, praktyką handlu elektronicznego oraz doradztwem prawnym w zakresie projektów dot. ochrony danych osobowych (RODO). Jego doświadczenie obejmuje obsługę polskich i zagranicznych przedsiębiorców m.in. z sektorów: rynku e-commerce, sektora usług turystycznych, farmaceutycznego oraz telekomunikacyjnego.

mgr inż. Marcin Nosek – Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie z-ca Dyrektora Departamentu Architektury i Infrastruktury w wiodącej spółce z branży ubezpieczeń odpowiedzialny za bazy danych, serwery aplikacyjne oraz rozwiązania dev-ops używane w spółce. Doświadczenie zdobywał zarówno w firmach sektora publicznego jak i komercyjnego. Wieloletni administrator baz danych i programista rozwiązań IT. Certyfikowany Oracle Certified Professional.

mgr Inż. Sylwia Olejniczak – Absolwentka Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez kilka lat, w ramach outsourcingu usług dla największego ubezpieczyciela w Polsce, kierowała Service Deskiem obsługującym ponad 47 tysięcy Użytkowników w modelu 24/7/365. Wraz z zespołem zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Lider Wsparcia IT, potwierdzając tym samym wysoką jakość i dojrzałość realizowanej usługi. Obecnie pełni rolę Kierownika Service Desk IT w Generali.

mgr inż. Bartosz Sokołowski – Absolwent Politechniki Poznańskiej. Inżynier specjalizujący się w technologiach telekomunikacyjnych, wideokonferencyjnych, pracy grupowej oraz Contact Center. Zawodowo zajmuje się doradztwem, projektowaniem, wdrażaniem, integracją i utrzymywaniem systemów określanych jako Systemy Zuinifikowanej Komunikacji (Unified Communications – UC). Doświadczenie obejmuje szeroki zakres systemów UC wykorzystywanych w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach o bardzo zróżnicowanych profilach działalności, włączając w to jednostki organizacji publicznych. Posiadacz certyfikatu CCIE Collaboration.

mgr inż. Robert Ślaski – Absolwent Politechniki Warszawskiej. Architekt rozwiązań sieciowych z dwudziestoletnim doświadczeniem projektowym i wdrożeniowym w branży teleinformatycznej. Specjalizuje się w obszarach szeroko pojętych sieci lokalnych i rozległych, systemów operatorskich, centów danych oraz rozwiązań bezpieczeństwa. Entuzjasta technologii i architektur sieciowych, a obecnie również zastosowań programistycznych w sieciach. Posiadacz certyfikatów CCIE (R&S i Security).

Program

1. Struktura i organizacja pracy departamentu infrastruktury IT w przedsiębiorstwie.
2. Procesy zarządzania infrastrukturą IT (szkolenie akredytowane ITIL Foundation z opcjonalnym egzaminem).
3. Infrastruktura sieciowa + voice.
4. Infrastruktura Serwerów i Pamięci Masowych.
5. Bazy danych i kopie zapasowe danych.
6. Administracja systemami biznesowymi.
7. Plan Ciągłości Działania i Procesy Odtworzenia po awarii (BCP+DRP).
8. Service Desk.
9. Cloud Computing.
10. Planowanie rozwoju i budżetowanie infrastruktury IT.
11. Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi.
12. Bezpieczeństwo informacji zgodnie z normą ISO 27001 i innymi dobrymi praktykami i standardami.
13. Ochrona danych osobowych.
14. Risk management (zarządzanie ryzykiem).
15. Egzamin końcowy.

Warunki ukończenia studiów

W I semestrze przewidziany jest egzamin/test na zaliczenie z tematyki objętej pierwszymi trzema modułami studiów. W II semestrze praca praktyczna Cloud Computing oceniana jest na zaliczenie, zaś całe studia kończą się egzaminem w formie przygotowania i obrony grupowej pracy dyplomowej.
Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Zaprojektowanie Katalogu Usług IT dla przedsiębiorstwa o przedstawionej charakterystyce
2. Zdefiniowanie planu projektu implementacji RODO dla przedsiębiorstwa o przedstawionej charakterystyce
3. Przygotowanie strategii i planu projektu implementacji publicznej bądź hybrydowej chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie o przedstawionej charakterystyce
4. Porównanie standardów i norm zarządzania ryzykiem np. ISACA CRISC, ISO 27005, ISO 31000
5. Porównanie dobrych praktyk i standardów audytów systemów informatycznych np. ISACA COBIT, ISO 27001
6. Zdefiniowanie strategii BCP i implementacja BCP/DRP w przedsiębiorstwie o przedstawionej charakterystyce.

Informacje organizacyjne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Czas trwania: 2 semestry

Całkowita liczba godzin: 200 (jedna godzina dydaktyczna= 45 minut)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:
• sobota 8.45 – 17.30
• niedziela 8.45 – 15.45

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych

Zasady naboru:
• o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń*
• I edycja – rekrutacja trwa do 15 lutego 2019 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2019 roku

Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
• kopia dowodu osobistego
• kopia dowodu wpłaty wpisowego

*uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona

Koszt uczestnictwa:
• Wpisowe: 200 zł
• Cena: 9900 zł – możliwość płatności w dwóch ratach po 4950 zł każda
• Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 8910 zł – możliwość płatności w dwóch ratach po 4455 zł każda
• Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 9600 zł

* oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się

Konto, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:
Akademia Leona Koźmińskiego
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59
BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoba kontaktowa w Uczelni:
Agata Kanclerz
Doradca Edukacyjny
tel. +48 (22) 519 23 43
e-mail: akanclerz@kozminski.edu.pl

Rekrutacja online »

Osoba kontaktowa w CTS:
Beata Wieczorek
e-mail: cts@cts.com.pl

We współpracy z 

 

 

 

30-03-2019 31-03-2019 Warszawa