Supporting and Troubleshooting Windows 10 – MS 10982

22-10-2018 26-10-2018 Warszawa
Cena netto: 2500

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS 10982 skierowane jest dla administratorów IT zarządzających infrastrukturą wewnętrzną przedsiębiorstw.

Krótki opis

Szkolenie dostarcza wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług wsparcia oraz rozwiązywania problemów dotyczących komputerów oraz urządzeń zarządzanych przez system Windows 10 w usługach AD DS przedsiębiorstwa.

Tematyka szkolenia przygotowuje do egzaminu 70-697.

Wymagania

› Wiedza na temat funkcjonowania sieci, wliczając protokoły TCP/IP i UDP oraz usługi DNS
› Rozumienie zasad funkcjonowania Microsoft Active Directory Domain Services ADDS
› Podstawowa wiedza o środowisku systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2
› Identyfikacja elementów składowych infrastruktury klucza publicznego PKI
› Podstawowa wiedza na temat klienckiego systemu operacyjnego, np. Windows 10,8,7

Program

1. Wdrożenie metodyki rozwiązywania problemów
2. Analiza i rozwiązywanie problemów uruchamiania systemu
3. Analiza i rozwiązywanie problemów sprzętu i sterowników urządzeń
4. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zdalnego zarządzania komputerami
5. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń sieciowych IPv4, IPv6
6. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zasad grupy GPO
7. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących ustawień użytkownika
8. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia zdalnego VPN, Direct Access
9. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów w obrębie domeny ADDS
10. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów dla klientów niebędących członkami domeny
11. Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji
12. Procedury odzyskiwanie danych oraz systemu operacyjnego
13. Elementy utrzymania działania systemu operacyjnego Windows 10

22-10-2018 26-10-2018 Warszawa
Cena netto: 2500