Menu

Testowanie w projektach internetowych – TPI

Adresaci szkolenia

Kurs kierowany jest do klientów chcących poznać dogłębniej metodykę prowadzenia projektów w następujących językach programowania.

Krótki opis

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia projektów.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1. Podstawy technologii aplikacji internetowych
a. Html, css, java script, http, xml, ajax
b. Technologie serwerowe, serwery bazy danych itp

2. Metodyki testowania aplikacji
a. Keyword driven
b. Data driven
c. Test driven delevopment
d. Data drivent

3. Podstawowe narzędzia oraz środowisko testowanie
a. Przeglądarki oraz ich konfiguracja – wykorzystywanie różnych wersji przeglądarek do testów – np. oddzielne maszyny wirtualne dla różnych wersji IE
b. Narzędzie developerskie dostępne w przeglądarkach (np.. Firebug)
c. Inne przydatne narzędzie:
i. Fiddler
ii. Generatory danych

4. Testowanie funkcjonalności aplikacji
a. Automatyzacja testowania aplikacji z wykorzystaniem Selenium

5. Testowanie bezpieczeństwa aplikacji
a. Omówienie podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa aplikacji
b. Przetestowanie w praktyce poszczególnych zagrożeń na istniejącej aplikacji

6. Testy niefunkcjonalne aplikacji
a. Testy obciążeniowe aplikacji – z wykorzystaniem Visual Studio
b. Testy użyteczności aplikacji