Menu

Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 MCSA – MS 20743

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs MS 20743 kierowany jest do administratorów tworzących nową infrastrukturę opartą na najnowszym systemie operacyjnym Windows Server 2016. Szkolenie prezentuje również szereg zmian w stosunku do systemów operacyjnych Windows Server 2008 czy Windows Server 2012. Kurs wymaga wysokiej znajomości oraz praktycznego doświadczenia w zarządzaniu środowiskiem Windows Server, odpowiednim poziomem potwierdzenia dotychczasowych umiejętności będzie certyfikacja Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) z produktów Windows Server 2008 czy Windows Server 2012.

Krótki opis

› Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016
› Implementacja Hyper-V
› Implementacja usług katalogowych
› Implementacja Active Directory Federation Services
› Zarządzanie i optymalizacja magazynów danych w Windows Server 2016
› Implementacja bezpiecznego dostępu do danych dla użytkowników i urządzeń
› Implementacja usług sieciowych
› Implementacja dostępu zdalnego
› Implementacja klastrów pracy awaryjnej
› Implementacja klastrów pracy awaryjnej w środowisku Hyper-V Windows Server 2016
› Odtwarzanie danych w Windows Server 2016

Wymagania

› Minimum dwuletnie doświadczenie przy wdrażaniu, zarządzaniu platformą Windows Server 2012 bądź Windows Server 2008,
› Praktyczne doświadczenie w administrowaniu w środowisku Windows Server 2012 bądź Windows Server 2008
› Doświadczenie w implementacji rozwiązań sieciowych w środowisku Windows
› Doświadczenie w implementacji rozwiązań usług Active Directory
› Doświadczenie w implementacji technologii wirtualizacji w Windows Server
› Wiedza i doświadczenie praktyczne odpowiadające poziomowi MCSA dla produktów Windows Server 2008 bądź Windows Server 2012.

Program

1: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016
• Wprowadzenie do Windows Server 2016
• Proces instalacji Windows Server 2016
• Konfiguracja Windows Server 2016
• Przygotowanie do procesu aktualizacji i migracji danych
• Migracja ról serwera i organizacja przepływu pracy
• Modele aktywacji w Windows Server

2: Przegląd metod magazynowania w Windows Server 2016
• Przegląd metod magazynowania
• Konfiguracja Internet SCSI (iSCSI)
• Konfiguracja Storage Spaces w Windows Server 2016
• Implementacja Data Deduplication

3: Implementacja usług Directory Services
• Wdrażanie kontrolerów usługi AD DS
• Zarządzanie kontami obiektów w AD
• Prezentacja Azure AD.

4: Implementacja AD FS
• Przegląd usługi AD FS
• Wdrażanie AD FS
• Implementacja AD FS w organizacji
• Implementacja Web Application Proxy
• Usługi Azure AD FS SSO z Microsoft Online Services

5: Implementacja usług sieciowych
• Przegląd dodatkowych funkcji usług sieciowych
• Implementacja planu zarządzania adresacją IP
• Zarządzanie adresacją IP przez IPAM

6: Implementacja Hyper-V
• Konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2016
• Konfiguracja miejsca magazynowania danych Hyper-V
• Konfiguracja sieci w Hyper-V
• Konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V

7: Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych
• Przegląd wysokowydajnych usług sieciowych
• Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych w Hyper-V

8: Implementacja programowych rozwiązań sieciowych
• Przegląd sieciowych rozwiązań programowych
• Implementacja wirtualizacji sieciowej
• Implementacja usługi Network Controller

9: Implementacja zdalnego dostępu
• Przegląd metod zdalnego dostępu
• Implementacja DirectAccess
• Implementacja virtual private network (VPN)

10: Wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Hyper-V w Windows Server
• Przegląd kontenerów w Windows Server 2016
• Wdrażanie kontenerów w Hyper-V
• Instalacja, konfiguracja i zarządzanie kontenerami

11: Implementacja klastrów wysokiej dostępności
• Przegląd funkcji klastrów wysokiej dostępności
• Implementacja klastrów wysokiej dostępności
• Konfiguracja wysoko dostępnych aplikacji z użyciem klastrów wysokiej dostępności
• Zarządzanie klastrami wysokiej dostępności
• Implementacja stretch cluster

12: Implementacja klastrów wysokiej dostępności w Windows Server 2016 Hyper-V
• Przegląd metod integracji klastrów wysokiej dostępności w Hyper-V Server 2016
• Implementacja Hyper-V virtual machines on failover clusters
• Implementacja migracji w usłudze Hyper-V Windows Server 2016
• Implementacja metod replikacji w Hyper-V

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • autoryzowane przez Microsoft materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dostępne w chmurze,
  • autoryzowany przez Microsoft certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.

Prowadzący: Microsoft Certified Trainer.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały szkoleniowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Szkolenie z gadżetem
W CTS możesz dodatkowo otrzymać wybrany przez siebie gadżet. Sprawdź>>>

PROMOCJE