+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

UX-PM Level 1 Adopting UX

Wymagania wstępne: brak

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Certyfikowane szkolenie z tematyki User Experience, poziom podstawowy.

Międzynarodowy Certyfikat wydawany przez:

Celem szkolenia jest przygotowanie do zdania egzaminu w zakresie:
• rozumienie kluczowych pojęć i metod UX
• poznanie podstawowych narzędzi integracji UX w proces projektowy
• nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne promowanie podejścia zorientowanego na użytkownika w swojej organizacji

Treść szkolenia podzielona jest na 3 obszary (teorii, warsztatów rozwiązujących problemy, analizy case study).

Egzamin

Międzynarodowy egzamin odbywa się bezpośrednio po drugim dniu szkolenia
Wiedza badana jest za pośrednictwem testu wielokrotnego wyboru
Finalnym etapem egzaminu jest indywidualny egzamin ustny przeprowadzony przez przedstawiciela UXalliance

Korzyści ze szkolenia i uzyskania certyfikatu

Znasz:
Różnicę pomiędzy UX a Usability oraz znaczenie innych terminów związanych z User Experience
Potencjalne korzyści implementacji metod UX w projekcie i firmie
Pytania, które należy zadać w celu spojrzenia na projekt z perspektywy użytkownika
Sposób realizacji 3 podstawowych metod badawczych wykorzystywanych przez specjalistów UX

Umiesz:
Przekonać udziałowców do wykorzystania podejścia UX w projekcie
Efektywnie komunikować się ze specjalistami UX, briefować agencje UX
Realizować podstawowe metody UX (benchmarking, kreowanie person etc.)

Zauważysz różnicę w:
Sposobie propagowania UX w swojej firmie
Jakości realizowanych projektów i dostarczanych produktów
Pozyskiwaniu specjalistów UX do projektów oraz odpowiednim ich wprowadzaniu

Adresaci szkolenia

Project Managerowie
Product Managerowie i Product Ownerzy
Account Managerowie
Marketing i Brand Managerowie
Liderzy i członkowie zespołów deweloperskich
Liderzy i członkowie zespołów pracujących w zwinnych i klasycznych metodykach zarządzania projektami
osoby nie posiadające doświadczenia w koordynowaniu prac UX

Zakres szkolenia

Definicja User Experience, podstawowe wytyczne dotyczące UX i ROI
Narzędzia i metodologie UX dostosowane do różnych faz rozwoju produktu
Konsolidacja i prezentacja sposobów rozróżniania projektów UX na podstawie przykładów
Zgłębienie i praktyczne zastosowanie: obserwacji grup fokusowych i testów na użytkownikach, ewaluacji UI, indywidualnych refleksji, dyskusji i odgrywania ról w celu ukształtowania umiejętności ewangelizacji UX
Kombinacja teorii, warsztatów rozwiązujących problemy i analizy case study