Menu

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V6.7 – VMW_VSICM67

01-06-2020 05-06-2020 Warszawa
Cena netto: 5700

Kategoria: , ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Administratorzy i inżynierowie systemowi, administratorzy VMware odpowiedzialni za ESXi oraz vCenter Server.

Krótki opis

To pięciodniowe szkolenie obejmuje intensywne ćwiczenia i wykłady, które koncentrują się na instalowaniu, konfigurowaniu i zarządzaniu oprogramowaniem VMware vSphere® 6.7, obejmującym VMware ESXi™ 6.7 i VMware vCenter Server® 6.7. Jest to podstawa większości innych technologii VMware w centrum danych. Szkolenie przygotowuje do administrowania infrastrukturą vSphere w organizacji o dowolnej wielkości.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznają poniższe zagadnienia oraz zdobędą następujące umiejętności:
› Poznanie zasad funkcjonowania wirtualnego centrum danych
› Poznanie elementów oprogramowania vSphere i jego funkcji w infrastrukturze
› Umiejętność instalacji systemu ESXi
› Umiejętność instalacji VMware vCenter® Server Appliance™
› Korzystanie z zawartości Content Library jako magazynu instalacji ISO oraz repozytorium dla tworzenia wirtualnych maszyn
› Poznanie architektury vCenter Server
› Wykorzystywanie vCenter Server do zarządzania serwerami ESXi
› Konfiguracja i zarządzanie infrastrukturą vSphere poprzez rozwiązania klienckie: VMware vSphere® Client™ i VMware vSphere® Web Client
› Zarządzanie standardowymi przełącznikami sieciowymi.
› Konfiguracja zasad na przełącznikach standardowych.
› Administrowanie różnymi rodzajami rozwiązań pamięci masowej: VMware vSphere® VMFS, NFS, RDM, vSAN, Fibre Channel i iSCSI
› Zarządzanie maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami i kopiami migawkowymi
› Tworzenie, klonowanie i eksportowanie vApp’ów
› Migrowanie maszyn wirtualnych
› Migrowanie plików wirtualnych maszyn
› Monitorowanie wykorzystywanych zasobów i zarządzanie pulami zasobów
› Używanie narzędzia esxtop do identyfikacji i rozwiązywania problemów z wydajnością
› Poznanie architektury i sposobu funkcjonowania klastra VMware vSphere® High Availability
› Konfiguracja vSphere HA
› Poznanie sposobu uruchomienia mechanizmu VMware vSphere® Fault Tolerance
› Poznanie zasad działania mechanizmu VMware vSphere® Replication™ i VMware vSphere® Data Protection™ do replikacji wirtualnych maszyn i odzyskiwania danych
› Używanie VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ w celu zwiększenia skalowalności klastra
› Używanie VMware vSphere® Update Manager™ w celu instalacji poprawek i rozszerzeń w środowisku VMware vSphere.

Wymagania

Doświadczenie w administrowaniu systemami Microsoft Windows lub Linux.

Program

Moduł 1. Wprowadzenie
• Cele szkolenia
• Zakres tematyczny szkolenia
• System certyfikacji VMware
• Zalety strefy Lerning Zone
• Dodatkowe źródła wiedzy

Moduł 2. Wprowadzenie do vSphere i centrum danych zdefiniowanych przez oprogramowanie
• Topologia fizycznego centrum danych i porównanie z infrastrukturą wirtualną vSphere
• Pliki i komponenty maszyn wirtualnych
• Zalety korzystania z maszyn wirtualnych
• Podobieństwa i różnice między architekturą fizyczną a wirtualną
• Cel stosowania serwera ESXi
• Cel działania vCenter Server
• Opis centrum danych zdefiniowane aplikacyjnie
• Chmury prywatne, publiczne i hybrydowe

Moduł 3. Tworzenie maszyn wirtualnych
• Wprowadzenie do zagadnienia maszyn wirtualnych, wirtualnego sprzętu i plików maszyn wirtualnych
• Poznanie charakterystyki plików tworzących maszynę wirtualną
• Najnowsze możliwości wirtualnego sprzętu i jego funkcje
• Charakterystyka i wykorzystanie wirtualnych procesorów, pamięci, dysków i kart sieciowych
• Rola i znaczenie VMware Tools™
• Omówienie technologii PCI pass-through, Direct I/O, RDMA i NVMe
• Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych oraz szablonów
• Określanie formatu dysku maszyny wirtualnej

Moduł 4. Serwer vCenter
• Wprowadzenie do architektury vCenter Server
• Instalacja i konfiguracja vCenter Server Appliance
• Korzystanie z vSphere Web Client
• Kopia zapasowa vCenter Server Appliance
• Role i uprawnienia w vCenter Server Appliance
• Funkcja HA vSphere Server Appliance
• Sposoby uwierzytelniania w vSphere Server Appliance
• Zarządzanie obiektami inwentarza i licencjami w vCenter Server Appliance
• Nowe metody zarządzania w vSphere 6.5

Moduł 5. Konfigurowanie i zarządzanie sieciami wirtualnymi
• Architektura, funkcjonowanie i zarządzanie przełącznikami standardowymi
• Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa przełącznika wirtualnego i równoważenia obciążenia kart sieciowych
• Porównanie funkcji przełącznika rozproszonego oraz standardowego
• Opis wirtualnych typów połączeń
• Opis nowej architektury stosu TCP/IP
• Używanie VLAN’ów w przełącznikach standardowych

Moduł 6. Konfigurowanie i zarządzanie pamięcią masową
• Wprowadzenie do protokołów pamięci masowej i urządzeń magazynujących
• Omówienie technologii dostarczania pamięci masowych: iSCSI, NFS i Fibre Channel
• Tworzenie i zarządzanie zasobami VMFS i NFS
• Nowe funkcje VMFS 6.5
• Wprowadzenie do technologii vSAN
• Szyfrowanie dysków maszyn wirtualnych

Moduł 7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi
• Wykorzystanie szablonów i procesu klonowania w celu utworzenia nowych maszyny wirtualnych
• Modyfikacje i zarządzanie wirtualnymi maszynami
• Aktualizacja maszyny do wersji 13
• Usuwanie maszyn wirtualnych
• Modyfikacja nowej maszyny wirtualnej przy użyciu plików odpowiedzi
• Migracje vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
• Tworzenie i zarządzanie kopiami migawkowymi
• Tworzenie, klonowanie i eksportowanie vApp’ów
• Prezentacja typów bibliotek Content Library oraz treści w nich zamieszczanych

Moduł 8. Zarządzanie i monitorowanie zasobów
• Koncepcja wirtualnego procesora i pamięci
• Techniki efektywnego wykorzystania pamięci wirtualnej
• Możliwości przekraczania zasobów fizycznych
• Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
• Metody optymalizacji wykorzystania procesora i pamięci
• Narzędzia do monitorowania wykorzystania zasobów
• Tworzenie i używanie alarmów dla określonych warunków lub zdarzeń
• Tworzenie i zasady działania puli zasobów
• Rezerwacje, limity i priorytety
• Działanie rezerwacji rozszerzonej
• Planowanie zmian w ustawieniach pul zasobów
• Tworzenie, klonowanie i eksportowanie vApp’ów
• Korzystanie z wykresów wydajności w vCenter Server i narzędziu esxtop do analizy wydajności środowiska vSphere

Moduł 9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance oraz ochrona danych
• Prezentacja architektury vSphere HA
• Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA
• Parametry zaawansowane w vSphere HA
• Kolejność restartu w klastrze vSphere HA
• Definiowanie zależności pomiędzy maszynami
• Monitorowanie stanu klastra vSphere HA
• Prezentacja mechanizmu vSphere Fault Tolerance
• Włączanie mechanizmu vSphere Fault Tolerance na maszynach wirtualnych
• Współpraca vSphere Fault Tolerance oraz vSAN
• Wprowadzenie do vSphere Replication
• Prezentacja konfiguracji i działanie vSphere Data Protection do tworzenia kopii zapasowych maszyn oraz przywracania danych

Moduł 10. vSphere DRS
• Funkcje i zalety klastra vSphere DRS
• Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere DRS
• Praca z zasadami affinity i anty-affinity
• Prezentacja nowych możliwości analizy what-if i proaktywnego vSphere DRS
• Ewolucja vSphere DRS w kierunku wykorzystania danych z VMware vRealize® Operations Manager™
• Wykorzystanie vSphere HA i vSphere DRS do zachowania ciągłości działania środowiska wirtualnego vSphere

Moduł 11. vSphere Update Manager
• Nowa architektura, komponenty i możliwości vSphere Update Manager
• Zarządzanie instalacją i aktualizacją serwerów ESXi, maszyn wirtualnych i vApp’ów
• Tworzenie list poprawek
• Używanie profili serwerów
• Skanowanie i remediacja serwerów.

Module 12:  vSphere Troubleshooting

  • Metodologia rozwiązywania problemów, diagnozowanie usterek 
  • Narzędzia do rozwiązywania problemów
  • vSphere Syslog Collector.

 

01-06-2020 05-06-2020 Warszawa
Cena netto: 5700