Wdrażanie systemów operacyjnych przy pomocy Microsoft Deployment Toolkit 2013 – CTS – MDT 2013

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni

Adresaci szkolenia

AUTORSKI kurs CTS – MDT 2013 przeznaczony dla administratorów wdrażających systemy operacyjne

Krótki opis

Warsztaty przybliżające zagadnienia metodyki wdrażania systemów operacyjnych przy pomocy MDT 2013, jak również ogólnie zagadnienia związane z procesem instalacji systemu operacyjneg.

Wymagania

Podstawowa wiedza na temat metod wdrażania systemów operacyjnych.

Program

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z instalacja, serwisowaniem, tworzeniem obrazów Windows
• Format WIM
• Narzędzia potrzebne do zarządzania obrazów (m.in.. Dism, ImageX, WSIM)
• Narzędzia potrzebne do prowadzania projektów wdrożeniowych (m.in. MAP, ACT, ADK)
• Aktywacja Windows

2. Wprowadzenie do MDT 2013 i przegląd możliwości
• Wymogi sprzętowe
• Tworzenie infrastruktury potrzebnej do działania MDT
• Instalacja ADK (narzędzi wdrożeniowych, Windows PE, USMT)
• Instalacja MDT – zarządzanie udostępnionymi folderami

3. Tworzenie obrazu referencyjnego
• Dodawanie składowych do MDT (obrazów czystego systemu, aplikacji, sterowników, tworzenie sekwencji zadań)
• Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi Customsettings.ini, Bootstrap.ini
• Zarządzanie plikami odpowiedzi
• Instalacja i przechwytywanie obrazu wzorcowego

4. Wdrażanie systemu operacyjnego na podstawie obrazu wzorcowego
• Dodawanie dodatkowych sterowników, aplikacji
• Modyfikacja pliku odpowiedzi
• Serwisowanie obrazu
• Wdrażanie obrazu na stacjach docelowych
• Uniezależnienie obrazu od sprzętu
• Tworzenie profili wyboru
• Instalacja offline (pendrive, dysk przenośny)
• Tworzenie obrazów ISO

5. Budowanie środowiska rozdystrybuowanego
• Replikacja katalogów udostępnionych
• Linkowanie katalogów udostępnionych pomiędzy instancjami MDT
• Replikacja w oparciu o DFS

6. Scenariusz wdrożeniowy typu „odświeżenie”
• Przegląd możliwych, domyślnych opcji
• Tworzenie własnych plików USMT
• Przeniesienie ustawień użytkowników i systemu do nowego systemu (np. windows 7, windows 8) ze starszego (np. windows XP)

7. Scenariusz wdrożeniowy typu „zamiana”
• Tworzenie sekwencji zadań
• Tworzenie reguł konfiguracyjnych
• Testowanie

8. Tematy zaawansowane
• Bitlocker wdrożenie za pomocą MDT
• Analiza potrzeb klienta i rozwiązywanie ewentualnych problemów
• Zarządzanie sterownikami – zasady wyboru, znajdowanie, optymalizacja
• Konfiguracja MDT w bazie danych
• Współpraca z Windows Deployment Services
• Instalacja Office 2013

9. Rozwiązywanie problemów z instalacja systemów Windows i MDT
• Logi – lokalizacja, czytanie, analiza, zbieranie
• Aktualizacja z poprzednich wersji MDT
• Kopia zapasowa i odtwarzanie środowiska MDT
• Współpraca między środowiskiem testowym i produkcyjnym