Menu

Wdrożenie i administrowanie Elasticsearch/Deploying and administering Elasticsearch

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do programistów, którzy mają już doświadczenie z Elasticsearch, ale chcą wzbogacić swoją wiedzę o zaawansowane zagadnienia.

Krótki opis

W czasie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę związaną z zaawansowanymi aspektami silnika wyszukiwania Elasticsearch. Uczestnik pozna zagadnienia dotyczące wydajności, skalowania, zarządzania klastrem.

Wymagania

Uczestnicy muszą posiadać wiedzę na temat Elasticsearch. Szkolenie poza krótkim powtórzeniem, zawiera tylko zagadnienia zaawansowane.

Program

1. Skalowanie
• Repliki & Shardy
• Alokacja shardów i replik
• Elasticsearch, a datacenter

2. Zaawansowane
• Cache
• Ustawienia wydajności
• Planowanie zasobów

3. Utrzymanie
• Cat API
• Cluster API
• Logi i logowanie zdarzeń
• Monitoring
• Backup
• Instalowanie jako usługa
• Zaawansowane moduły

4. Ekosystem
• Logstash, Kibana, produkty licencjonowane (Watcher, Shield, Marvel)