Menu

Wyszukiwanie i analiza danych w Elastticsearch/Building search and analytics solutions with Elasticsearch

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do programistów, chcących poznać zasady działania wyszukiwarki pełno-tekstowej oraz nauczyć się budowy systemów wyszukiwania w oparciu o jeden z najpopularniejszych silników wyszukiwania Elasticsearch.

Krótki opis

W czasie szkolenia uczestnik zdobędzie ogólną wiedzę związaną z wyszukiwaniem pełno-tekstowym oraz nauczy się obsługi silnika wyszukiwania Elasticsearch, która pozwoli mu wykorzystać tę technologię w projektach wdrożeniowych.

Wymagania

Ze względu na podstawowy zakres szkolenia, nie jest wymagana znajomość Elasticsearch, ani tematyki wyszukiwania. Uczestnik musi posiadać jedynie elementarną wiedzę na temat aplikacji webowych napisanych w Javie.

Program

1. Wstęp
• Podstawy Elasticsearch
• Przegląd funkcjonalności
• Przykłady zastosowań
• Apache Lucene
• Przygotowanie środowiska

2. Document API
• Operacje CRUD
• Operacje bulk

3. Search API
• Parametry
• Search Template
• Suggester
• Przegląd API

4. Query DSL
• Zapytania i filtry
• Parsery zapytań
• Zapytania specjalne

5. Model danych
• Struktura dokumentu
• Typy pól
• Parametry
• Dynamic mapping
• Tokenizer
• Filtry

6. Trafność wyszukiwania
• Co to jest?
• Ranking
• Obsługa języka

7. Agregacje
• Wstęp do agregacji
• Przegląd wszystkich typów agregacji