Menu

Wzorce projektowe w C# – WPC#

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Kurs kierowany jest do następujących grup:
› Kierownictwo działu technicznego,
› Developer oprogramowania.

Krótki opis

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zaawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku C#.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio, ReSharper.

Wymagania

› Znajomość podstawowych zwrotów z zakresu rozwoju oprogramowania.
› Rekomendowane ukończenie kursu „Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012”.

Program

1.Podstawy teoretyczne wzorców projektowych◦Historia wzorców projektowych
• Framework Microsoft .NET a zagadnienia wzorców projektowych
• Podział wzorców projektowych

2.Wzorce (teoria i ćwiczenia) – Creational Design Patterns Abstract Factory
• Builder
• Object Pool
• Factory Method
• Prototype
• Singleton

3.Wzorce (teoria i ćwiczenia) – Structural Design Patterns◦Adapter
• Bridge
• Facade
• Composite
• Flyweight
• Decorator
• Private Class Data
• Proxy

4.Wzorce (teoria i ćwiczenia) – Behavioral Design Patterns◦Chain of responsibility
• Command
• Interpreter
• Mediator
• Iterator
• Memento
• Null Object
• Observer
• State
• Visitor
• Strategy
• Template method

5.Wzorce złożone ◦MVC (Model – View – Controller)
• MVVM (Model -View -View Model)
• MVP (Model – View – Presenter)

6.Symulacja Projektowania Architektury – Hands On Labs◦Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case