Menu

Zaawansowane oraz praktyczne ASP.NET MVC – ASP.NET

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs ten kierowany jest dla doświadczonych programistów chcących uzupełnić, pogłębić swoją wiedzę o praktyczne przykłady zastosowanie kodu w prowadzonych projektach.

Wymagania

Aby przystąpić do kursu należy posiadać wstępną, praktyczną wiedzę z zakresu szkoleń MS 10264, MS 10267 lub MS 20486. Szkolenie jest kontynuacją tematyki szkolenia autoryzowanego MS 20486 i poziomem zaawansowania odpowiada poziomowi 400 (najwyższy) w skali szkoleń Microsoft.

Program

1. Architektura aplikacji
• Omówienie ogólnej architektury aplikacji
• Podział aplikacji na projekty

2. Wykorzystanie view modeli
• Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
• Wykorzystywanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze

3. Wykorzystanie Automappera
• Omówienie biblioteki Automapper
• Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
• Wykorzystywanie automappera
– Mapowanie modelu -> viewModel
– Mapowanie viewModel -> model

4. Generowanie danych testowych
• Wykorzystanie biblioteki nBuilder

5. Szablony widoków oraz kontrolek
• Wykorzystanie Display oraz Editor templates
• Wykorzystanie szablonów T4
– Szablony widoków
– Szablony kontrolerów

6. Dependency Injection w ASP.NET MVC
• Omówienie idei Dependency Injection oraz kontenerów DI
• Praca z Unity
• Wykorzystanie Unity w aplikacji ASP.NET MVC

7. Dostęp do danych
• Podstawy Entity Code First oraz Migration
• Wykorzystanie repozytoriów do dostępu do danych

8. jQuery oraz AJAX
• Podstawy jQuery
• Wykorzystanie jQuery w ASP.NET MVC
• Podstawy AJAX z jQuery
• AJAX oraz ASP.NET MVC

9. Walidacja danych
• Problemy domyślnego mechanizmu walidacji ASP.NET MVC
• Omówienie działania biblioteki Fluent Validation
• Wykorzystanie Fluent Validation w ASP.NET MVC
• Wykorzystanie jQuery Validation do walidacji po stronie klienta

10. Tworzenie styli css
• Tworzenie styli css z wykorzystaniem LESS
• Wykorzystanie gotowych styli z Bootstrap

11. Obsługa błędów oraz logowanie
• Omówienie obsługi błędów w aplikacji ASP.NET MVC
• Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
• Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog

12. ASP.NET MVC oraz PDFy
• Omówienie sposobów generowania PDFów w aplikacji ASP.NET MVC
• Generowanie PDFa na podstawie widoku z wykorzystaniem biblioteki Penchin

13. Web API
• Tworzenie API dla klientów portalu (np.. Aplikacje mobilne)

14. Testy jednostkowane aplikacji ASP.NET MVC
• Testy akcji kontrolera
• Testy rountingu