+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Zaawansowane zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji na platformę iOS (Swift) – iOS-3S-ZTAP

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób mających doświadczenie w programowaniu na platformę iOS, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Krótki opis

Szkolenie obejmuje zaawansowane tematy związane z realizacją projektów na platformy iOS. Ma na celu uporządkowanie wiedzy i zdobycie kompetencji, co umożliwi efektywniejszą organizację projektów oraz poznanie narzędzi, które wspierają proces wytwarzania oprogramowania.

Wymagania

Doświadczenie w pisaniu aplikacji na iOS.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

• Wzorce projektowe w iOS
• Programowanie wielowątkowe
• Testy Jednostkowe + Bot
• Debugowanie
• Cocoa Pods
• GIT (opcjonalnie)