+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Zarządzanie bazą danych MySQL – OR10 – Oracle

Adresaci szkolenia

Dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem i budową relacyjnych baz danych.

Krótki opis

Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad działania bazy, organizację i zarządzanie strukturami w schematach, zasad wydajności i bezpieczeństwa bazy danych.

Legenda do programu szkolenia:
W – wykład/demo
C – ćwiczenia

Wymagania

Ogólna znajomość środowiska Windows.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń
› trening umiejętności
› lectures
› labolatorium
› presentation
› practical session
› questions and answers

Program

1 Introduction (90 min)
• MySQL Website (W)
• Installing MySQL (W/C)
• Installing the ‚world’ Database & other databases (W/C)

2. MySQL Architecture
• Client/Server Architecture (W)
• MySQL Architecture Overview (W)
• How MySQL Uses Disk Space (W)
• How MySQL Uses Memory (W)

3. The MySQL Server
• Types of MySQL Distributions (W)
• Starting and Stopping MySQL on Windows (W/C)
• Upgrading MySQL (W)

4. Configuring the MySQL Server (100 min)
• MySQL Configuration (W/C)
• Dynamic Server Variables (W/C)
• Server SQL Modes (W/C)
• Log and Status Files (W/C)
• Binary Logging (W/C)

5. MySQL Clients (90 min)
• Overview of Administrative Clients (W)
• Invoking MySQL Client Programs (W/C)
• Using the mysql Client (W/C)
• The mysqladmin Client (W/C)
• MySQL Connectors (W/C)

6. Metadata (60 min)
• Metadata Access Methods (W)
• The INFORMATION_SCHEMA Database/Schema (W/C)
• Using SHOW and DESCRIBE (W/C)
• The mysqlshow Command (W/C)

7. Storage Engines (45 min)
• Storage Engine Overview (W)
• MyISAM, InnoDB (W/C)

8. Transactions and Locking
• Transactions
• Transaction Control statements
• Isolation Levels
• Locking

9. Security and User Management 120 min
• Security Risks (W)
• Security Measures (W)
• Privileges (W/C)
• Access Levels, including: 1 – User Accounts, 2 – Databases, 3 – Tables, 4 – Columns, 5 – Stored Routines (W/C)
• User Account Maintenance (W/C)
• Client Access Control (W/C)
• Using Secure Connections (W/C)

10. Table Maintenance 50 min
• Table Maintenance (W)
• SQL Statements for maintenance operations (W/C)
• Client and Utility Programs for table maintenance (W)
• Table Maintenance per Storage Engine (W/C)

11. Exporting and Importing Data 50 min
• Exporting and Importing Data (W)
• Exporting and Importing Data Using SQL (W)
• Import Data with the SQL scripts (W/C)

12. Backup and Recovery 90 min
• Planning for Recovery Backup (W)
• Backup Tools Overview (W)
• Making Raw Backups (W/C)
• Making Logical (Text) Backups (W/C)
• Backup Log and Status Files (W/C)
• Backup Method Comparison (W)
• Data Recovery (W/C)

13. Conclusion
• Course Overview
• Training and Certification Website
• Course Evaluation