+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Zarządzanie ryzykiem outsourcingu zgodnie z wymaganiami Wytycznych EBA

19-06-2024 19-06-2024 Online
Cena netto szkolenia on-line: 890

Kategoria:

czas trwania

1 dzień  w godzinach 9:00-16:00 szkolenie on-line

Opis szkolenia

Poznanie wymagań EBA w sprawie outsourcingu. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom najważniejszych aspektów w obszarze zarządzania procesem outsourcingu i zarządzania ryzykiem związanym z podmiotami zewnętrznymi realizującymi funkcje krytyczny i istotne dla organizacji.

Program szkolenia

Zakres tematyczny:

 1. Outsourcing w świetle dotychczasowych wymagań prawnych
 2. Wytyczne EBA – omówienie najistotniejszych zmian w procesie outsourcingu,
 3. Wytyczne KNF w sprawie wymagań EBA
 4. Instrukcja zarządzania ryzykiem outsourcingu
 5. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w świetle wymagań EBA dotyczących outsourcingu
 6. Klasyfikacja umów z funkcjami krytycznymi i istotnymi
 7. Ocena ryzyka podmiotu zewnętrznego
 8. Nadzór nad procesem outsourcingu w banku (odpowiedzialności)
 9. Omówienie zmian w umowach outsourcingu
 • Plany ciągłości działania i bezpieczeństwo informacji w odniesieniu do procesu outsourcingu w banku
 • Outsourcing usług (procesów) krytycznych
 • Wymogi EBA dotyczące dokumentacji w tym rejestrów usług outsourcingowych

Audyt w podmiocie zewnętrznym

Materiały dla uczestników: Metodyka zarządzania ryzykiem outsourcingu (Mapa zagrożeń, ankieta oceny dostawcy zewnętrznego).

Szkolenie w zaproponowanych terminach realizowane jest w formie szkolenia otwartego zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników

Szkolenie zamknięte tylko dla pracowników jednego podmiotu możemy zrealizować w formule stacjonarnej lub on-line. Aby uzyskać ofertę na szkolenie zamknięte proszę wysłać zapytanie na adres szkolenia@cts.com.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:

 • komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta (Warszawa) 
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.
 • materiały szkoleniowe
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

 • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
 • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
 •  zapewniamy materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (pdf)

* do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.

19-06-2024 19-06-2024 Online
Cena netto szkolenia on-line: 890