Certified Information Systems Security Professional – CISSP

04-06-2018 08-06-2018 Warszawa
Cena netto: 5700

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs Certified Information Systems Security Professional przeznaczony jest głównie dla osób posiadających doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, jak też systemów IT.

Krótki opis szkolenia

Szkolenie Certified Information Systems Security Professional przygotowujące do egzaminu CISSP opierającego się na wiedzy z bezpieczeństwa IT instytucji finansowych. Szkolenie jest autorskim kursem przygotowanym przez trenerów CTS posiadających certyfikację CISSP.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Zakres tematyczny opiera się głównie na obszarach wiedzy z:
• Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem
• Kontrola dostępu
• Bezpieczeństwo sieciowe i telekomunikacyjne
• Kryptografia
• Architektura i projektowanie obszaru bezpieczeństwa
• Działania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo fizyczne
• Ciągłości działania i planowanie awaryjne
• Bezpieczeństwo aplikacji
• Prawo regulacje i zgodność

Szkolenie składa się z cyklu wykładów, podczas których omawiana jest wiedza z wyżej wymienionych dziedzin, zajęć praktycznych, pomagających w utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz zajęć praktycznych systematyzujących uzyskaną wiedzę.

Egzamin

Tematyka szkolenia przygotowuje do egzaminu CISSP przeprowadzanego przez Centrum egzaminacyjne Pearson Vue-akredytowane przez (ISC)^2. CTS nie prowadzi egzaminów CISSP.

Egzamin zdawany jest online (PersonVue) w języku angielskim (w cenę szkolenia nie jest wliczony egzamin).

CISSP – Certified Information Systems Security Professional – jest certyfikatem eksperckim w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, który spełnia wymogi standardu ISO/IEC 17024:2003,zatwierdzonym przez amerykański Departament Obrony (DoD).

Aby uzyskać certyfikat CISSP należy wykazać się udokumentowanym, minimum 5-cioletnim doświadczeniem pracy w zakresie bezpieczeństwa informacji (okres ten może zostać skrócony do czterech lat, pod warunkiem ukończenia szkoły wyższej lub posiadania innych certyfikatów z bezpieczeństwa określonych przez (ISC)^2), zaakceptować i stosować kodeks etyki CISSP, nie posiadać historii kryminalnej, zdać egzamin (250 pytań), zaprezentować opinię od osoby posiadającej certyfikat (ISC)^2.

CISSP ważny jest przez trzy lata i aby go odnowić należy zdać egzamin ponownie.

Program

1. Kontrola dostępu
2. Ataki w obszarze kontroli dostępu i monitorowanie
3. Bezpieczna architektura i zabezpieczanie komponentów sieci
4. Bezpieczna komunikacja i ataki sieciowe
5. Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem, zasady i polityki
6. Zarządzanie ryzykiem i personelem
7. Bezpieczeństwo związane z rozwojem oprogramowania
8. Kod złośliwy i ataki na aplikacje
9. Kryptografia i algorytmy kluczy symetrycznych
10. Infrastruktura PKI i aplikacje kryptograficzne
11. Zasady modeli bezpieczeństwa, projektowanie i możliwe rozwiązania
12. Podatności w architekturze bezpieczeństwa, zagrożenia i środki kontroli (zabezpieczenia)
13. Bezpieczeństwo działalności operacyjnej
14. Zarządzanie incydentami
15. Planowanie ciągłości działania
16. Planowanie odtwarzania po katastrofie / awarii
17. Prawo, regulacje i zgodność
18. Incydenty i etyka
19. Wymagania w obszarze bezpieczeństwa fizycznego

04-06-2018 08-06-2018 Warszawa
Cena netto: 5700