Certified Information Systems Security Professional – CISSP

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Kurs Certified Information Systems Security Professional przeznaczony jest głównie dla osób posiadających doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, jak też systemów IT.

Krótki opis szkolenia

Szkolenie Certified Information Systems Security Professional przygotowujące do egzaminu CISSP opierającego się na wiedzy z bezpieczeństwa IT instytucji finansowych.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

Zakres tematyczny opiera się głównie na obszarach wiedzy z:
• Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem
• Kontrola dostępu
• Bezpieczeństwo sieciowe i telekomunikacyjne
• Kryptografia
• Architektura i projektowanie obszaru bezpieczeństwa
• Działania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo fizyczne
• Ciągłości działania i planowanie awaryjne
• Bezpieczeństwo aplikacji
• Prawo regulacje i zgodność

Szkolenie składa się z cyklu wykładów, podczas których omawiana jest wiedza z wyżej wymienionych dziedzin, zajęć praktycznych, pomagających w utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz zajęć praktycznych systematyzujących uzyskaną wiedzę.

Tematyka szkolenia przygotowuje do egzaminu CISSP przeprowadzanego przez Centrum egzaminacyjne Pearson Vue.

Egzamin zdawany jest online w języku angielskim.

Program

1. Kontrola dostępu
2. Ataki w obszarze kontroli dostępu i monitorowanie
3. Bezpieczna architektura i zabezpieczanie komponentów sieci
4. Bezpieczna komunikacja i ataki sieciowe
5. Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem, zasady i polityki
6. Zarządzanie ryzykiem i personelem
7. Bezpieczeństwo związane z rozwojem oprogramowania
8. Kod złośliwy i ataki na aplikacje
9. Kryptografia i algorytmy kluczy symetrycznych
10. Infrastruktura PKI i aplikacje kryptograficzne
11. Zasady modeli bezpieczeństwa, projektowanie i możliwe rozwiązania
12. Podatności w architekturze bezpieczeństwa, zagrożenia i środki kontroli (zabezpieczenia)
13. Bezpieczeństwo działalności operacyjnej
14. Zarządzanie incydentami
15. Planowanie ciągłości działania
16. Planowanie odtwarzania po katastrofie / awarii
17. Prawo, regulacje i zgodność
18. Incydenty i etyka
19. Wymagania w obszarze bezpieczeństwa fizycznego