Egzaminy CISSP

Uczestnicy szkoleń CTS  CISSP – Certified Information Systems Security Professional mogą wykupić szkolenie wraz  z voucherem  na egzamin.

Voucher na egzamin  można zrealizować w ciągu 12 miesięcy po zakończonym szkoleniu.

Egzamin zdawany jest online  w centrum egzaminacyjnym Person Vue w języku angielskim.

CISSP – Certified Information Systems Security Professional – jest certyfikatem eksperckim w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, który spełnia wymogi standardu ISO/IEC 17024:2003, zatwierdzonym przez amerykański Departament Obrony (DoD).

Aby uzyskać certyfikat CISSP należy:

  • wykazać się udokumentowanym, minimum 5-cioletnim doświadczeniem pracy w zakresie bezpieczeństwa informacji (okres ten może zostać skrócony do czterech lat, pod warunkiem ukończenia szkoły wyższej lub posiadania innych certyfikatów z bezpieczeństwa określonych przez (ISC)^2,
  •  zaakceptować i stosować kodeks etyki CISSP, nie posiadać historii kryminalnej,
  •  zdać egzamin (250 pytań),
  • zaprezentować opinię od osoby posiadającej certyfikat (ISC)^2.

Certyfikat CISSP ważny jest przez trzy lata.

Aby zarejestrować się na egzamin należy  umówić się poprzez kontakt e-mail cts@cts.com.pl lub z opiekunem handlowym 

Effective May 1, 2021, the CISSP exam will be based on a new exam outline. Some domains weights will change.