Najbardziej poszukiwane na rynku pracy certyfikaty IT 2019

Branża IT to najdynamiczniejszy sektor na rynku pracy. Firmy mocno się rozwijają w kierunku cyfryzacji, co generuje ogromną potrzebę na specjalistów, z wiedzą w tym kierunku. Jednakże, aby świadomie kierować swoją karierą należy bacznie obserwować trendy i szkolić się w tych działach, które dadzą najwięcej możliwości rynkowych.

Bezsprzecznie 5 najbardziej pożądanych dziedzin w IT to zarządzanie projektami, zarządzanie IT, chmura, bezpieczeństwo oraz wirtualizacja. Zdobycie certyfikatów uprawniających do zajmowania się tymi działami pozwalają maksymalizować zyski z pracy. W warunkach polskich specjalista z doświadczeniem oraz potwierdzonymi kompetencjami może liczyć na płacę w wysokości 12 – 15 tys. PLN.

Certyfikaty z bezpieczeństwa

Certyfikaty ISACA od lat są w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych certyfikatów z cyberbezpieczeństwa.

Koncentracja na bezpieczeństwie w IT jeszcze nigdy nie była tak pożądanym zjawiskiem. Tym istotniejsze jest, aby osoby na szczeblu zarządzającym miały opanowane i udowodnione kompetencje z zakresu budowy, projektowania oraz zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach. Certyfikat CISM, czyli Certified Information Security Manager, to propozycja dla kadry zarządzającej inicjatywami bezpieczeństwa w firmach.

Ryzyko informatyczne i korporacyjne to w tej chwili zakres ścisłej rywalizacji przedsiębiorstw jako partnerów strategicznych na rynku. Warto zainteresować się certyfikatem CRISC, czyli Certified in Risk and Information Systems Control. W skład nabytych umiejętności dzięki szkoleniu wchodzi: zarządzanie ryzykiem, ocena ryzyka, procedury reagowania oraz monitoringu, a także strategie łagodzenia sytuacji kryzysowych i raportowanie.

ISACA CISA, czyli Certified Information Systems Auditor, to wymarzony certyfikat dla tych, którzy którzy kontrolują, monitorują i oceniają technologie informatyczne oraz systemy biznesowe.

Warto także przyjrzeć się certyfikatom ISACA CGEIT, czyli Certified the Governance of Enterprise IT. Dokument upoważnia do zajmowania się zarządzaniem IT w firmie. Grupą docelową są kierownicy, doradcy lub specjaliści ds. zarządzania SI i bezpieczeństwem.

CISSP, czyli Certified Information Systems Security Professional to uznany na całym świecie dokument, potwierdzający kompetencje i stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania obszarami bezpieczeństwa informatycznego w przedsiębiorstwach. Zdobycie, a następnie utrzymanie certyfikacji CISSP, wymaga ogromnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, dlatego certyfikat ten uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie.

Analityczne kompetencje i umiejętność znajdowania niedostatecznie zabezpieczonych systemów jak również tworzenie zabezpieczeń chroniącymi przed szkodliwym działaniem z zewnątrz. Szkolenie ma za zadanie nauczyć myślenia i działania jak „ haker.. Takie umiejętności można certyfikować dzięki EC-Council, pozyskując dokument Etycznego HakeraCertified Ethical Hacker (CEH).

W grupie najlepszych certyfikacji znajduje się również CompTIA Security+. Certyfikat ten powinien zdobyć każdy specjalista IT, który zamierza budować karierę w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa. Jest to pierwszy stopień do jej rozpoczęcia. Kontynuacją jest CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+), wymagająca dla uzyskania certyfikatu więcej wiedzy praktycznej w pracy z utrzymaniem bezpieczeństwa systemów.

Pozostałe certyfikaty

AWS Certified Developer – Associate to uzupełnienie wiedzy dla osób pracujących z platformą AWS. Jest to dominujące na rynku rozwiązanie dla chmury publicznej, dlatego warto zainteresować się potwierdzeniem swoich umiejętności takich jak: projektowanie i umiejętne wdrażanie systemów chmury, maksymalizacji efektywność bez ubytków w sferze bezpieczeństwa i jakości.

Certyfikowany Project Manager potwierdzony dokumentem PMP jest ofertą skierowaną do osób z minimum 3 letnim doświadczeniem. Certyfikat umożliwia awans na kierownika projektu z każdej branży, w dowolnej lokalizacji i z dowolną metodologią, obejmuje on wszystkie fazy projektu: inicjację, planowanie, egzekutywę, monitoring, kontrolę oraz zamknięcie.

Certified ScrumMaster oferowany przez Scrum Alliance to poważany dokument, koncentrujący się na działaniach obszaru metodyki oraz praktycznego zastosowania Scrum. Przydatny certyfikat dla project managerów, kierowników projektów technicznych, kierowników produktów i managerów programów.

VMware Certified Professional – Data Centre Virtualization to product VMware. Dokument uzyskany na podstawie szkolenia uprawnia do konfiguracji vSphere, a także całym procesem zarządzania i rozwiązywania problemów z całą platformą. VP6.5-DVC to certyfikat, który musi mieć każdy, kto chce specjalizować się w data center.