Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI

1. Opis

Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI zwraca średnią arytmetyczną wszystkich komórek z ustalonego zakresu, które spełniają podane kryteria.
Do użycia opisywanej funkcji korzystamy ze wzoru: ŚREDNIA.JEŻELI (zakres; kryteria; [średnia-zakres]).

Wytłumaczmy następujące argumenty z powyższego wzoru:
• Zakres (obowiązkowy do działania funkcji) – komórki, które chcemy uśrednić, m.in. liczby, nazwy.
• Kryteria (obowiązkowy do działania funkcji) – kryteria, które określają komórki, dla których chcemy obliczyć średnią.
• Średnia-zakres (nieobowiązkowy) – zestaw komórek, dla których obliczmy średnią. Jeśli pomijamy ten argument, należy użyć parametru zakres.

2. Przykład

Dla lepszego zrozumienia działania tej funkcji przedstawimy przykład jej użycia.

Rysunek 1: Przykład funkcji ŚREDNIA.JEŻELI

Dla danych przedstawionym na zdjęciu fragmentu arkusza, czyli dla danych o progach punktowych dla różnych szkół średnich o różnych profilach, chcemy policzyć średni próg punktowy dla liceum Staszica. W tym celu wybieramy komórkę w której średnią tą będziemy wyznaczać i po znaku ”=” wpisujemy wzór przedstawiony powyżej – ŚREDNIA.JEŻELI(zakres; kryteria; [średnia-zakres]).

Zaczynamy od podania zakresu dla którego będziemy liczyć średnią. Zaznaczamy więc wszystkie komórki w których podane są nazwy szkół. Następie potrzebujemy kryterium, w naszym przypadku jest to liceum Staszica, dlatego po średniku wpisujemy nazwę wskazanego liceum w cudzysłowiu. Ostatnim parametrem jest zakres danych dla którego będziemy liczyć naszą średnią, czyli progi punktowe. Zaznaczamy wszystkie komórki w których są podane progi punktowe dla wszystkich wypisanych szkół.

Po wprowadzeniu wszystkich wymienionych powyżej wartości zatwierdzamy funkcje, a nasz arkusz kalkulacyjny zwraca nam szukaną przez nas średnią, czyli średni próg punktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *