Materiały dla uczniów

Projekt „FOSTER – Jak sobie radzić w życiu codziennym, mądrze wykorzystując cyfrowe technologie? Zestaw narzędzi edukacyjnych dla wychowanków domów dziecka i ich wychowawców” korzysta z dofinansowania o wartości 74 429,40 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

TEMATY SZKOLENIOWE

CYFROWY ŚLAD I TOŻSAMOŚĆ
PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

RELACJE I KOMUNIKACJA

MOWA NIENAWIŚCI, HEJT
ZARZĄDZANIE FINANSAMI