Project Management Experience Kit

CHARAKTERYSTYKA

Jedną z dość istotnych kwestii w kierowaniu firmą jest zarządzanie realizowanymi przez nią projektami. Jeżeli funkcjonują one jako autonomiczne twory, brak koordynacji może mieć dalekosiężne skutki. Platforma SharePoint wraz z dodatkiem Project Server rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi umożliwiających budowanie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, koordynację wykorzystania zasobów, zarządzanie ryzykiem i przepływami finansowymi w projektach. Ponadto dodatek Project Server oferuje rozbudowane możliwości tworzenia raportów oraz prognozowania przyszłych działań. Ponieważ sam dodatek osadzony jest w środowisku SharePoint, kierownicy projektów zyskują możliwość wykorzystania rozwiązań wspierających pracę grupową, tak aby ich projekty zarządzane były z większą dynamiką a informacje w nich przekazywane były w prostszy sposób. Poniższa ścieżka edukacji przeznaczona jest więc dla osób, których zadaniem będzie koordynowanie portfela projektów i administrowanie całym środowiskiem Project Server z jednoczesnym wykorzystanie szerokich możliwości platformy SharePoint.

MAIN KIT

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
55033 SharePoint Site Collection and Site Administration 5 dni C Znajomość platform SharePoint oraz podstaw działania baz danych SQL wraz SSAS I SSRS.
55034 Project Server 2013 Inside Out 5 dni B Znajomość działania platform SharePoint. I podstaw administracji witrynami oraz program Project 2013.
55115 Planing Deploying and Managing Microsoft Project Server 2013 3 dni B Znajomość platformy SharePoint.
55056 Managing Project with Microsoft Project 2013 5 dni A

 

ZALECANE KURSY WSTĘPNE

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
20461 Querying Microsoft SQL Server 5 dni B
20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases 5 dni B
20466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server 5 dni C

 

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

Numer Kursu Nazwa kursu Czas trwania Poziom trudności Wymagania wstępne
20331 Core Solution of Microsoft SharePoint Server 2013 5 dni B Znajomość podstaw pracy z witrynami SharePoint.
20332 Advanced Solution of Microsoft SharePoint Server 2013 5 dni C Zalecane ukończenie kursu 20331.