Sukces zawodowy w obszarze cyfrowej przedsiębiorczości – szkolenia DEEP są już dostępne online

30 marca 2021

Projekt DEEP (Digital Entrepreneurship for Employability Paths) jest właśnie na etapie wdrożenia jednego ze swoich  głównych zaplanowanych rezultatów. Pomimo problemów i trudności wynikających z niemożności podróżowania, partnerom udało się sfinalizować przygotowanie modułów szkoleniowych dotyczących przedsiębiorczości cyfrowej, które są już dostępne online pod następującym linkiem https://project-deep.eu/training.php (w języku angielskim). Treści szkoleniowe są całkowicie bezpłatne i wkrótce będą dostępne w 5 kolejnych językach (bułgarskim, włoskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim).

Platforma składa się z 8 modułów szkoleniowych podzielonych na różne jednostki dydaktyczne dotyczące następujących tematów:

1. Podstawy przedsiębiorczości cyfrowej służącej konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Wzmacnianie i pielęgnowanie kultury cyfrowej w rozwoju przedsiębiorczości Część 1
3. Wzmacnianie i pielęgnowanie kultury cyfrowej w rozwoju przedsiębiorczości Część 2
4. Budowanie marki w obszarze przedsiębiorczości cyfrowej
5. Kompetencje i umiejętności wspierające przedsiębiorczość w środowisku cyfrowym
6. Komunikacja cyfrowa
7. IT i rozwiązania cyfrowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości cyfrowej (poziom 1)
8. IT i rozwiązania cyfrowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości cyfrowej (poziom 2)

Każde szkolenie zawiera praktyczne narzędzia, pomocne słowa kluczowe oraz określa cele nauczania. Szkolenia DEEP są również dostępne do pobrania w formacie PDF, zawierają quizy oraz odnośniki do pokrewnych tematycznie artykułów, stron internetowych i innych pomocnych źródeł wiedzy.

Wzmacnianie i pielęgnowanie kultury cyfrowej w rozwoju przedsiębiorczości cz. 1

Realizując pierwszą część kursu, uczestnik ma możliwość wzmocnić swoje kompetencje cyfrowe i biznesowe.

Dzięki kolejnym etapom:
• pozna podstawy adaptowania modelu biznesowego do środowiska online;
•  dowie się, jakie są skuteczne strategie i metody zarządzania biznesem i projektami w świecie online (Agile, Lean);
•  będzie rozumiał podstawy projektowania produktów i usług z myślą o użytkowniku (Design Thinking, UX);
•  pozna niezbędne narzędzia do komunikacji, zarządzania projektami i dokumentami w biznesie online wraz z praktycznymi sposobami ich zastosowania.

Część 1 kursu koncentruje się na wprowadzeniu uczestnika do środowiska online, w którym można efektywnie prowadzić biznes. Na początku uczestnik poznaje strategie i metody zarządzania biznesem online: Lean, Agile i Waterfall wraz z wyszczególnionymi korzyściami, jakie niosą. Następnie treść kursu skupia się wokół projektowania produktu i/lub usługi z myślą o użytkowniku. Uczestnik zgłębia takie pojęcia, jak Design Thinking i UX. Na koniec uczestnik otrzymuje narzędziownię, która jest niezbędna na start w biznesie online: aplikacje do komunikacji zdalnej, do zarządzania projektami oraz do rozpoznawania tekstu (OCR) wraz z praktycznymi poradami.

Wzmacnianie i pielęgnowanie kultury cyfrowej w rozwoju przedsiębiorczości cz. 2

Druga część kursu ma na celu wprowadzenie uczestnika w podstawy pracy zdalnej i pracy zespołów rozproszonych poprzez:
• scharakteryzowanie pracy zdalnej oraz omówienie jej zalet i wad;
• przytoczenie mitów i przykładów;
• zaprezentowanie technik pracy w domu oraz narzędzi online i aplikacji wspierających poszczególne typy zadań;
• zdefiniowanie pojęcia zespołu rozproszonego geograficznie (wirtualnego) i omówienie kryteriów jego istnienia;
• zapoznanie uczestnika z dobrymi I złymi praktykami w komunikacji na odległość;
• omówienie roli chmury w pracy zdalnej.

Część 2 kursu stanowi kontynuację wiedzy dostarczonej w części 1 i koncentruje się na organizacji zaplecza biznesu online. Na wstępie uczestnik otrzymuje praktyczny poradnik dotyczący pracy zdalnej. Kolejne sekcje kursu wprowadzają go w zagadnienia zalet i wad, mitów, porównania pracy zdalnej wykonywanej z własnego domu z tą wykonywaną z coworku. Następnie uczestnik dowiaduje się, jak zadbać o work-life balance podczas pracy zdalnej, jak przygotować stanowisko pracy, eliminując dystraktory i wchodząc w głębokie skupienie (deep work). Ponadto uczestnik dowiaduje się, czym jest chmura obliczeniowa, jak działa i jakie korzyści płyną z jej posiadania z perspektywy właściciela i pracownika firmy online.

Publikacja materiałów edukacyjnych w sześciu wersjach językowych zakończy część projektu, w której CTS był liderem. Jednakże partnerzy już pracują nad kolejnymi etapami projektu, w tym testowaniem i oceną materiałów edukacyjnych.

DEEP to projekt współfinansowany w ramach programu Erasmus + Komisji Europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu partnerów z sześciu krajów (Polski, Portugalii, Włoch, Belgii, Hiszpanii i Bułgarii). Głównym celem DEEP jest zwiększenie szans na sukces zawodowy tzw. studentów VET z różnych środowisk (osoby nowe na rynku pracy, uczące się/zdobywające nowe kwalifikacje) poprzez rozwijanie nie tylko ich umiejętności (lub wiedzy) w zakresie przedsiębiorczości, ale także umiejętności cyfrowych. Projekt zapewnia nauczycielom, trenerom oraz mentorom szkolenia zawodowego niezbędne narzędzia i wiedzę, które mogą pomóc ich uczniom w skutecznym nabywaniu tych umiejętności. DEEP proponuje zintegrowane podejście, możliwe dzięki współpracy partnerów działających w wielu sektorach.

Więcej informacji na temat CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.:

Strona internetowa: https://cts.com.pl/
E-mail: cts@cts.com.pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cts-customized-training-solutions
Facebook:  https://www.facebook.com/CTSCustomizedTrainingSolutions/

www.project-deep.eu