+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

AgilePM® Foundation v.2 (zarządzanie projektami) – szkolenie akredytowane

Czas trwania: 2 dni

Szkolenie na poziomie Foundation trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Drugiego dnia szkolenia, po zakończeniu części teoretycznej, odbywa się egzamin certyfikujący.

Krótki opis szkolenia

Agile Project Management – AgilePM® (zwinne zarządzanie projektami) jest obecnie najpopularniejszą w Europie metodyką zarządzania projektami. AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje i dobrze się sprawdza obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® oraz dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO 9001 i CMMI).

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników otrzymuje zestaw akredytowanych materiałów szkoleniowych składający się z: materiału wstępnego do metodyki AgilePM® – najważniejsze informacje, slajdów szkoleniowych – blisko 180 slajdów, dwóch testów próbnych (po 75 pytań każdy) + odpowiedzi do testów.

 

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów,
 • Przedstawiciele działów biznesowych,
 • Kadra zarządzająca projektami,
 • Kierownicy zespołów projektowych,
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/ kierownicy zespołów,
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.

Korzyści szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.
 • Nabycie wiedzy, którą z łatwością można zastosować do zróżnicowanych projektów.
 • Umiejętność budowania prawidłowej komunikacji pomiędzy organizacją zamawiającą projekt, a zespołem projektowym.
 • Oszczędność czasu, spowodowana nabyciem umiejętności, która umożliwia przejrzyste zarządzanie projektami.

Egzamin

 • Test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów,
 • egzamin trwa 40 minut,
 • język polski lub angielski,

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Dodatkowo uczestnik może nabyć certyfikat papierowy w cenie 40 zł, wybierając odpowiednią opcję podczas zakupu szkolenia.