Menu

Apache Solr – poziom podstawowy – ApacheSP

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do programistów, chcących poznać zasady działania wyszukiwarki pełno-tekstowej oraz nauczyć się budowy systemów wyszukiwania w oparciu o jeden z najpopularniejszych silników wyszukiwania Apache Solr.

Krótki opis

W czasie szkolenia uczestnik zdobędzie ogólną wiedzę związaną z wyszukiwaniem pełno-tekstowym oraz nauczy się podstawowej obsługi silnika wyszukiwania Apache Solr, która pozwoli mu wykorzystać tę technologię w projektach wdrożeniowych. Zostanie również wprowadzony w zaawansowane zagadnienia związane z wydajnością, czy zarządzaniem klastrem.

Wymagania

Ze względu na podstawowy zakres szkolenia, nie jest wymagana znajomość Apache Solr, ani tematyki wyszukiwania. Uczestnik musi posiadać jedynie elementarną wiedzę na temat aplikacji webowych napisanych w Javie.

Program

1. Wstęp
• Podstawy Apache Solr
• Przegląd funkcjonalności
• Przykłady zastosowań
• Apache Lucene
• Przygotowanie środowiska
• Panel administracyjny
• Solr cores
• Operacje CRUD

2. Indeksowanie
• Metody indeksowania danych
• Index Handlers
• DataImportHandler
• Apache Tika
• Commitowanie dokumentów
• Indeksowanie batchowe

3. Wyszukiwanie
• Podstawowe parametry
• Stronicowanie
• Pseudo pola
• Parsery zapytań
• Boostowanie
• Filtrowanie wyników
• Facety
• Grupowanie wyników
• Highlighting

4. Model danych
• Schema
• Typy pól
• Atrybuty
• Char filters
• Tokenizery
• Filtry
• Pola dynamiczny
• Kopiowanie pól

5. Skalowanie
• Architektura master – slave
• Konfiguracja
• Replikacja
• Repeater
• Wiele masterów
• Wstęp do Solr Cloud

6. Produkcyjny Apache Solr
• Wymagania sprzętowe
• Ustawienia JVM
• Logowanie

7. Java API – Solr