+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORSKIE

Apache Solr – poziom zaawansowany

Kategoria:

Czas trwania: 2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do programistów, którzy pracowali już z Apache Solr, ale chcą uporządkować swoją wiedzę i uzupełnić ją o zaawansowane zagadnienia.

Krótki opis

W czasie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę związaną z wyszukiwaniem pełno-tekstowym oraz pozna zaawansowane aspekty silnika wyszukiwania Apache Solr. Uczestnik pozna zagadnienia związane z wydajnością, skalowaniem, zarządzaniem klastrem Solr / Solr Cloud. Szkolenie zawiera również zaawansowane informacje na temat trafności wyników wyszukiwania, czy obsługi wielu języków.

Wymagania

Uczestnicy muszą posiadać podstawową wiedzą na temat Apache Solr. Szkolenie zawiera jedynie krótkie powtórzenie wiadomości z zakresu podstawowego i przechodzi do zagadnień zaawansowanych.

Program

1. Wstęp
• Przypomnienie wiadomości o Apache Solr
• Wstęp do Information Retrieval
• Apache Lucene
• Wstęp do Solr Cloud
• Przygotowanie środowiska

2. Indeksowanie
• Struktura indeksu
• Zagnieżdżone dokumenty
• Content Streams

3. Wyszukiwanie
• Metody budowania podpowiedzi
• Spellchecker
• More like this
• Clustering
• Terms Component
• Term Vector Component
• Stats Component
• Elevation Component
• Wyszukiwanie przestrzenne
• Zapytania funkcyjne

4. Model danych
• Schemaless
• Schema API
• Zaawansowane atrybuty
• DocValues

5. Trafność wyszukiwania
• Co to jest?
• Ranking
• Obsługa języka
• Wyszukiwanie fonetyczne
• Własny analyzer
• eDismax vs Standard Parser

6. Solr Cloud
• Architektura
• Budowanie klastra
• Zarządzanie klastrem
• Transaction log
• ZooKeeper
• Wybór lidera
• Routing
• Collection API

7. Zaawansowane ustawienia
• Configuration API
• Solrconfig.xml
• Schema factory
• Codec factory
• Directory Factory
• Index Segments
• Garbage collector
• Cache

8. Utrzymanie
• Logi I logowanie zdarzeń
• Monitoring
• Backup
• Instalowanie Apache Solr jako usługi

9. Ekosystem
• SiLK, Logstash, Banana

Informacje organizacyjne szkolenie stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo (MS TEAMS)
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe – autorskie prezentacje trenerów
  • notatniki, długopisy (szkolenie stacjonarne)
  • certyfikat ukończenia szkolenia CTS 

Szkolenie prowadzone jest standardowo w języku polskim. W grupach zamkniętych możemy zorganizować szkolenie w języku angielskim.