Menu

AutoCAD – projektowanie 2D

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Opis szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje komplet wiadomości z zakresu projektowania 2D w programie AutoCAD. Przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i projektantów pracujących w programie.
Uczestnicy kursu poznają najnowsze metody efektywnej pracy w programie AutoCAD 2017. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy. Program szkolenia został opracowany pod kątem przygotowania użytkowników do uzyskania certyfikatu profesjonalisty Autodesk (Certified Professional).

Co wyróżnia nasze szkolenia?
• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Autodesk
• Zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających uprawnienia trenerów firmy Autodesk.
• Duża ilość praktycznych przykładów.
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika

Wymagania od uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera.

Program

1. Wstęp do obsługi programu komputerowego
• Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
• Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
• Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

2. Opis podstawowych narzędzi pracy
• Tworzenie linii
• Sposoby wybierania obiektów
• Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
• Usuwanie obiektów
• Opreracje ZOOMu

3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii
• Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
• Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
• Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania
• Tworzenie prostokąta
• Tworzenie polilinii
• Metody tworzenia okręgów
• Metody tworzenia łuków
• Metody tworzenia wieloboków
• Metody tworzenia elips
• Tworzenie linii konstrukcyjnej

5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów
• Rozbijanie obiektów
• Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
• Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
• Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
• Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
• Ucinanie i wydłużanie obiektów
• Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
• Różne techniki rozciągania obiektów

6. Warstwy w rysunku
• Rola warstw w rysunku
• Tworzenie i konfiguracja warstw
• Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
• Usuwanie warstw

7. Opisywanie rysunku
• Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
• Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
• Tworzenie tabelki i stylów tabelek
• Wymiarowanie i style wymiarowania

8. Ułatwienia rysunkowe
• Tryb Orto
• Tryb Biegun
• Tryb Śledzenie
• Tryb Siatka i Skok
• Tryb Szerokość

9. Bloki
• Cel stosowania bloków
• Rodzaje bloków
• Tworzenie bloków
• Edycja bloków
• Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW
• Opis układu
• Konfiguracja układu
• Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
• Przestrzeń PAPIERU i MODELU
• Ustawienie SKALI WYDRUKU

11. Szablony
• Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
• Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

12.Zaawansowane metody wybierania obiektów
• Opis polecenia WYBIERZ
• Wybieranie za pomocą krawędzi
• Wybieranie za pomocą łamanych pól wyboru
• Wybieranie ostatnio modyfikowanych obiektów
• Wybieranie ostatnio utworzonych obiektów
• Wybieranie wszystkich obiektów w rysunku
• Używanie filtrów do wybierania obiektów

13. Grupy obiektów
• Zarządzanie grupami obiektów
• Grupowanie obiektów
• Edycja grupy obiektów

14. Nazwane widoki
• Cel stosowania NAZWANYCH WIDOKÓW
• Tworzenie NAZWANYCH WIDOKÓW
• Zarządzanie NAZWANYMI WIDOKAMI

15. Zaawansowane operacje na WARSTWACH
• Filtrowanie warstw
• Tworzenie stanów warstw
• Różne tryby izolowania warstw
• Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
• Kopiowanie obiektów na inną warstwę
• Spacer międzywarstwowy
• Scalanie warstw
• Usuwanie warstw z zawartością

16. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D
• Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
• Chmurka wersji
• Zasłona
• Helisa 2D
• Regiony i jego modyfikacje

17. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji
• Tworzenie przerw w obiektach
• Przerywanie obiektów w punkcie
• Dołączanie odcinków
• Zaawansowana edycja polilinii
• Zaawansowana edycja splajnu

18. Odnośniki zewnętrzne
• Cel stosowania odnośników zewnętrznych
• Rodzaje odnośników zewnętrznych
• Wstawianie odnośników zewnętrznych
• Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
• Edycja odnośników zewnętrznych

19. Grafika rastrowa
• Wstawianie obrazów rastrowych
• Modyfikacja obrazów rastrowych
• Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektów
• Zarządzanie obrazami rastrowymi

20. Zaawansowane elementy BLOKÓW
• Cel stosowania atrybutów
• Rodzaje atrybutów
• Bloki dynamiczne

21. Zaawansowany wydruk w UKŁADACH
• Wstawianie kilku rzutni
• Przycinanie rzutni
• Zamiana obiektu w rzutnię
• Wstawianie ramki i tabelki do UKŁADU
• Tworzenie szablonów wydruku dla UKŁADÓW
• Wymiarowanie w UKŁADACH

22. Parametryzacja
• Wstawianie i zarządzanie wiązaniami geometrycznymi
• Wstawianie i zarządzanie parametrami
• Tworzenie zależności pomiędzy parametrami