+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) – CASP

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

› Szkolenie kierowane jest do profesjonalistów IT z minimum 10 letnim doświadczeniem w administrowaniu oraz 5 letnim doświadczeniem w zabezpieczeniach na poziomie administracji w środowisku enterprise.
› Świadczeniu technicznego wsparcia w środowisku wielu lokalizacji.
› Dla inżynierów środowisk sieciowych, inżynierów bezpieczeństwa informacji, zabezpieczenia architektury, konsultantów od spraw bezpieczeństwa firmowego oraz osób pełniących funkcję szefów bezpieczeństwa informacji.

Krótki opis

Nauka następujących mechanizmów:
› Zaawansowane mechanizmy defensywnej kontroli takie jak aplikacje webowe czy systemy firewall
› Identyfikowanie zagrożeń takie jak cross-site scripting (XSS) czy cross-site request forgery (XSRF)
› Metodyki zaawansowanego skanowania portów używane do uniknięcia wykrycia.
› Dobre praktyki wykrywania wtargnięcia intruza do systemu (IDS) tworzenie oraz wytwarzanie kluczy.
› Powstrzymywanie hakerów zanim przedostaną się do środowiska firmowego.

Wymagania

Wiedza z zakresu szkoleń Comptia Security+ i CompTIA Cybersecurity Analyst+.

Program

1. Architektura bezpieczeństwa korporacyjnego.
• Podstawowe oraz korporacyjne bezpieczeństwo.
• Struktura korporacyjna.
• Wymagania bezpieczeństwa korporacyjnego.

2. Techniki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
• Podstawy bezpieczeństwa sieciowego, narzędzia oraz technologie.
• Komunikacja oraz współpraca w bezpieczeństwie.
• Narzędzia oraz techniki kryptograficzne.
• Zaawansowana autoryzacja.

3. Korporacyjne zasoby technologiczne.
• Identyfikowanie, przechowywanie oraz analiza możliwych problemów.
• Dystrybucja, udostępnianie oraz Wirtualizacja.
• Cloud Computing oraz bezpieczeństwo.

4. Bezpieczeństwo projektowanie i rozwiązania
• Tworzenie zasad bezpieczeństwa sieciowego.
• Przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa.
• Bezpieczeństwo Host-a

5. Projekt bezpieczeństwa aplikacji
• Podstawy bezpieczeństwa aplikacji
• Bezpieczeństwo aplikacji WWW

6. Zarządzanie ryzykiem, Zasady bezpieczeństwa oraz procedury bezpieczeństwa.
• Analiza ryzyka bezpieczeństwa.
• Wdrażanie zasad strategii migracji oraz kontrola procesu.
• Wdrażanie procedur klasy korporacyjnej polityki bezpieczeństwa.
• Przygotowanie do odpowiedzi na incydenty oraz odzysk danych.

7. Integracja zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
• Technologiczny cykl życia.
• Między-firmowe migracje
• Integrate Enterprise Disciplines to Achieve Secure Solutions

8. Badania i analiza zabezpieczeń
• Przeprowadzanie analiz wpływu trendów przedsiębiorstw
• Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa.

* Do kursu dostarczamy Państwu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej w języku angielskim.

Egzamin zakupiony ze szkoleniem

Voucher na egzamin zakupiony wraz ze szkoleniem ważny jest 1 rok od daty szkolenia i wydawany jest uczestnikom po opłaceniu faktury wystawionej za szkolenie i egzamin. Na egzamin uczestnicy rejestrują się samodzielnie. Egzamin można zdawać w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie  z proctorem online.