+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu
AUTORYZOWANE/AKREDYTOWANE

CompTIA Linux + (XK0-005)

15-04-2024 19-04-2024 Online
Cena netto szkolenia on-line: 4900
Cena netto szkolenia on-line z egzaminem: 6300
15-04-2024 19-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 5500
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 6900

Kategoria:

Czas trwania: 5 dni

Adresaci szkolenia

Ten pięciodniowy kurs kierowany jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu hardware, software oraz ogólną wiedzę na temat funkcjonowania systemów operacyjnych. Kurs polecany jest dla słuchaczy pragnących poznać systemy Linux i przygotować się do pracy na stanowisku administratora systemu Linux, pracownika działu helpdesk lub przygotować się do egzaminu CompTIA Linux+.

Krótki opis

Uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z różnymi dystrybucjami systemu Linux. Dodatkowo szkolenie pozwala przygotować się do uzyskania certyfikacji CompTIA Linux+.

Wymagania

Wiedza na poziomie szkolenia lub certyfikacji CompTIA A+. Wskazane, lecz nie konieczne jest 6 – 12 miesięczne doświadczenie w pracy z systemami Linux.

Program

1. Prezentacja systemu Linux:
• przegląd historii i rozwoju systemu Linux;
• polecenia powłoki;
• uzyskiwanie pomocy w systemie Linux;
• uruchamianie i zatrzymywanie systemu Linux.

2. Zarządzanie kontami użytkowników i grup:
• tworzenie kont użytkowników i grup;
• konfiguracja profili użytkowników;
• zarządzanie kontami użytkowników i grup.

3. Zarządzanie partycjonowanie i systemami plików:
• tworzenie partycji;
• nawigacja w systemie plików Linux;
• zarządzanie i utrzymanie systemu plików Linux.

4. Zarządzanie plikami:
• tworzenie i edytowanie plikami;
• wyszukiwanie plików;
• tworzenie dowiązań do plików;
• backup i odtwarzanie plików.

5. Praca z uprawnieniami i prawem własności plików:
• zmiana uprawnień plików i katalogów;
• zmiana domyślnych uprawnień;
• zmiana prawa własności;
• wykorzystanie rozszerzonych atrybutów plików i katalogów.

6. Drukowanie:
• konfiguracja drukarki lokalnej;
• drukowanie;
• zarządzanie zadaniami wydruku i kolejkami.

7. Zarządzanie pakietami:
• zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia RPM;
• weryfikacja pakietów;
• aktualizacja pakietów;
• konfiguracja repozytoriów,
• zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia YUM;
• zarządzanie pakietami z wykorzystaniem narzędzia APT;
• instalacja ze źródeł.

8. Zarządzanie usługami jądra:
• przegląd jądra Linux;
• moduły jądra;
• zarządzanie sterownikami urządzeń;
• monitorowanie urządzeń;
• monitorowanie procesów i zasobów.

9. Praca z powłoką i skryptami powłoki:
• podstawowe operacje powłoki;
• wprowadzenie do tworzenia skryptów powłoki;
• dostosowywanie powłoki;
• przekierowanie standardowego wejścia i wyjścia.

10. Zarządzanie procesami:
• zarządzanie zadaniami i procesami tła;
• zarządzanie procesami;
• procesy zombi;
• zarządzanie zadaniami wykonywanymi cyklicznie;
• czas systemowy.

11. Zarządzanie usługami systemowymi:
• konfiguracja usług systemowych;
• monitorowanie logowania zdarzeń;
• konfiguracja SELinuxa.

12. Konfiguracja usług sieciowych:
• konfiguracja połączeń sieciowych;
• konfiguracja DHCP;
• konfiguracja DNS;
• udostępnianie zasobów sieciowych;
• konfiguracja NIS;
• konfiguracja dostępu zdalnego;
• konfiguracja Apache;
• konfiguracja Proxy;
• konfiguracja serwera pocztowego.

13. Bezpieczeństwo systemu Linux:
• podstawy bezpieczeństwa dla systemu Linx;
• zabezpieczanie kont użytkowników;
• firewall;
• narzędzia do wykrywania niepożądanego oprogramowania.

14. Zarządzanie na poziomie hardware:
• konfiguracja zasilania;
• konfiguracja urządzeń przenośnych;
• zarządzanie woluminami logicznymi;
• przydział przestrzeni dyskowej.

15. Rozwiązywanie problemów w systemie Linux:
• rozwiązywanie problemów związanych z systemem;
• rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem;
• rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami sieciowymi i bezpieczeństwem.

16. Instalacja:
• przygotowanie do instalacji;
• analiza startu systemu;
• konfiguracja GRUBa;
• instalacja;
• operacje po-instalacyjne.

17. Konfiguracja środowiska graficznego:
• wdrażanie X;
• dostosowywanie menadżera okien.

Informacje organizacyjne szkolenia stacjonarne

Zapewniamy:

  • komfortowe, duże, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, 
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Informacje organizacyjne szkolenia on-line

  • Zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo
  • Uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 

uczestnikom zapewniamy

  • wykwalifikowany trener z dużym doświadczeniem
  • materiały szkoleniowe wersji elektronicznej
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • ewaluacja szkolenia.

Egzamin zakupiony ze szkoleniem

Voucher na egzamin zakupiony wraz ze szkoleniem ważny jest 1 rok od daty szkolenia i wydawany jest uczestnikom po opłaceniu faktury wystawionej za szkolenie i egzamin. Na egzamin uczestnicy rejestrują się samodzielnie. Egzamin można zdawać w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie  z proctorem online.

15-04-2024 19-04-2024 Online
Cena netto szkolenia on-line: 4900
Cena netto szkolenia on-line z egzaminem: 6300
15-04-2024 19-04-2024 Warszawa
Cena netto szkolenia stacjonarnego: 5500
Cena netto szkolenia stacjonarnego z egzaminem: 6900