+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

CPRE Modelowanie wymagań, wg sylabusa IREB – poziom zaawansowany (CPRE Advanced Level: Requirements Modeling) – CPREMOD

Czas trwania: 3dni

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do specjalistów, takich jak analitycy biznesowi i inżynierowie wymagań oraz dla innych osób starających się o dalsze kwalifikacje w zakresie inżynierii wymagań.

Wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia → CPRE Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań, wg sylabusa IREB, Poziom podstawowy (CPRE Foundation Level)

Krótki opis

Program kursu jest oparty na sylabusie IREB (prawa autorskie przysługują IREB), dostępnym na stronie www.ireb.org – CPRE Advanced Level Requirements Modeling i jest przygotowowaniem do egzaminu CPRE AL (CPRE Advanced Level).

Tematyka szkolenia skupia się na nabywaniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie modeli w inżynierii wymagań, opartych na UML.

Egzamin można zdać online. W celu omówienia szczegółów, prosimy o kontakt.

Kontakt:
+48 22 208 26 76
egzaminy@cts.com.pl

Program

• Podstawowe zasady modelowania wymagań
Motywacja do modelowania i podstawy wymagań
Przegląd widoków i języków modelowania wymagań
Dostosowywanie języków modelowania i integrowanie wymagań tekstowych
Zalety modelowania wymagań i ich jakość

• Modelowanie kontekstowe w inżynierii wymagań
Cel modelowania kontekstowego i podstawowe pojęcia
Podstawowe elementy modelowania kontekstowego
Notacja i zasady modelowania kontekstowego z diagramami przepływu danych
Inne rodzaje modelowania kontekstowego

• Struktura informacji w modelowaniu wymagań
Cel modelowania struktury informacji
Modelowanie klas, atrybutów i typów danych
Modelowanie prostych relacji, agregacji i kompozycji
Generalizacja i specjalizacja modelowania
Dalsze koncepcje modelowania

• Dynamika modelowania wymagań
Przegląd dynamicznych możliwości modelowania wymagań
Cele i przypadki użycia modelowania
Identyfikowanie przypadków użycia i określanie ich w postaci tekstu
Tworzenie struktury przypadków użycia
Modelowanie przepływu danych, modelowanie przepływów sterowania i typy diagramów
Modelowanie wymaganiami – diagramy przepływu danych
Modelowanie wymaganiami – diagramy aktywności
Łączenie i rozkładanie funkcji oraz zapewnianie spójności
Cel modelowania i modelowania zorientowanego na stan

• Modelowanie scenariuszy w inżynierii wymagań
Podstawowe zasady modelowania scenariusza w inżynierii wymagań
Modelowanie prostego scenariusza z diagramami sekwencji
Zaawansowane modelowanie scenariuszy z diagramami sekwencji
Modelowanie scenariuszy z diagramami komunikacji