+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

MS Excel -poziom zaawansowany – Power BI

Kategoria:

*Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Czas trwania – 3 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników posiadających wiedzę na temat programu Excel na poziomie średnim chcących rozwinąć swoje umiejętności w kierunku wieloaspektowej analizy danych.

Krótki opis

Szkolenie stanowi trzecią część pełnego kursu programu Excel. Obejmuje ono wykorzystanie funkcjonalności MS Excel związanych z obliczeniami, przetwarzaniem i analizą danych oraz ich publikacją. Treści kursu skupione są wokół narzędzi umożliwiających wykorzystanie Excela jako systemu BI i obejmują praktyczną implementację metodyki analizy danych opartych o wiele źródeł, prognozowanie, tworzenie zaawansowanych raportów wizualnych oraz ich publikację i wykorzystanie. Ponadto omówione zostaną narzędzia automatyzacji pracy z wykorzystanie makr, elementów języka VBA oraz formantów.

Wymagania

Umiejętność podstawowej obsługi komputera z systemem Windows 7 lub nowszym, zalecane jest ukończenie podstawowego i średniego kursu Microsoft Excel poziom średnio-zaawansowany.

Program

Moduł 1. Tworzenie formularzy
• dobre praktyki w zakresie tworzenia inteligentnych formularzy MS Excel
• narzędzie poprawności danych
• blokowanie komórek
• wykorzystanie formantów
• wykorzystanie okien dialogowych i parametrów (wprowadzenie do VBA)

Moduł 2. Pobieranie danych zewnętrznych z użyciem PowerQuery
• czym jest ETL (Extract – Transform – Load) w Excelu
• porównanie możliwości narzędzia PowerQuery z rozwiązaniami opartymi o VBA
• tworzenie połączeń danych
• tworzenie kwerend
• wykorzystanie wielu źródeł danych w analizie biznesowej

Moduł 2. Zaawansowane tworzenie wykresów i raportów wizualnych
• metodyka tworzenia wykresów i zasady publikacji raportów w systemach zewnętrznych
• wykresy klasyczne (kolumnowe, kołowe, liniowe, punktowe etc.)
• wykresy kaskadowe, giełdowe oraz lejek
• wykresy kombi (łączone)
• wykresy na mapie 3-w
• wykresy dynamiczne – wykresy przestawne
• wykresy przebiegu w czasie

Moduł 3. Dodatek PowerPivot – czyli zaawansowana tabela przestawna
• PowerQuery a PowerPivot – wzajemne powiązanie
• czym jest model danych?
• tworzenie modelu danych z wielu źródeł
• budowanie relacji w modelu danych
• tworzenie hierarchii danych
• zarządzanie odświeżaniem danych
• analiza informacji umieszczonych w modelu danych z użyciem tabeli przestawnej
• budowanie własnych rozwiązań analitycznych • przykłady

Moduł 4. Interaktywna prezentacja danych biznesowych – narzędzie PowerView
• metodyka tworzenia atrakcyjnych raportów wizualnych w dodatku PowerView
• uruchomienie dodatku PowerView
• wybór danych do raportu
• rodzaje wykresów PowerView
• wykorzystanie danych geolokalizacyjnych oraz materiałów z internetu
• publikacja raportu

Moduł 5. Narzędzia do prognozowania
• analiza warunkowa – menadżer scenariuszy i tabela danych
• dodatek Solver
• arkusz prognozy

Moduł 6. Publikacja i drukowanie danych
• drukowanie zakresów,
• znak podziału stron,
• ustawienia wydruków,
• drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach,
• orientacja, rozmiar, marginesy,
• drukowanie z oknem dialogowym,
• użycie formantów do drukowania

Moduł 7. Automatyzacja powtarzających się zadań przy użyciu makr
• włączanie i analiza makra
• tworzenie i modyfikowanie makr
• przypisywanie makra do przycisku
• uruchomienie makra podczas otwierania skoroszytu

Moduł 8.Tworzenie rozbudowanych formuł z użyciem mniej znanych funkcji:

 • Funkcja POWT
 • Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
 • Funkcje WIERSZ i WIERSZE
 • Funkcje NR.KOLUMNY i LICZBA.KOLUMN
 • Funkcja KOMÓRKA
 • Funkcja PRZESUNIĘCIE
 • Funkcja ADR.POŚR
 • Funkcja WYSZUKAJ
 • Tajemnice funkcji INDEKS
 • Funkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND
 • Funkcja AGREGUJ
 • Funkcja MOD
 • Funkcja TEKST
 • Analizowanie formuł

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

 • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
 • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • notatniki, długopisy.