+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Microsoft Access – kurs zaawansowany

Kategoria:

*Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Czas trwania -2 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie Microsoft Access – kurs zaawansowany przeznaczone jest dla osób pracujących w programie MS Access . Zakłada się, iż szkolenie jest dla osób, dla których praca dotychczas polegała najczęściej na wprowadzaniu danych w gotowych bazach, a obecnie chcących rozbudować i wprowadzić nowe rzeczy w istniejącej bazie danych. A także dla osób, które już rozbudowywały bazy danych i szukają nowych ścieżek rozwiązań.

Krótki opis

Celem szkolenia jest wyniesienie umiejętności kursantach na szczyt możliwości programu MS Access. Dzięki laboratoriom kursant pozna techniki sprawnego przetwarzania danych przy pomocą systemowych funkcji oraz pozna metody automatyzacji regularnie wykonywanych działań.

Wymagania

Znajomość zagadnień z kursu średnio-zaawansowanego.

Metody

› wykład
› laboratorium
› prezentacje
› ćwiczenia praktyczne
› studium przypadków
› dyskusje
› pytania i odpowiedzi
› analiza doświadczeń

Program

1. Zastosowanie systemowych funkcji rozszerzających możliwości kwerend, formularzy i raportów
• Budowa i rodzaje funkcji systemowych
• Zagnieżdżanie funkcji
• Tworzenie obliczeń za pomocą konstruktora wyrażeń
• Scalanie łańcuchów znakowych
• Wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu
• Dodawanie własnego tekstu w określonych miejscach tekstu
• Zamiana wielkości liter
• Usuwanie początkowych i końcowych spacji w tekście
• Zastosowanie typowych scenariuszy obliczeń bazujących na funkcjach matematycznych
• Uzyskiwanie elementów daty i czasu
• Mierze różnic dat
• Uzupełnianie pustych pól
• Zastosowanie funkcji warunkowych w scenariuszach obliczeń

2. Automatyzacja działań na grupie wierszy przy pomocy kwerend funkcjonalnych
• Kopiowanie wierszy między tabelami
• Aktualizowanie wierszy tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
• Filtrowanie danych i zapisywanie ich w postaci tabel danych
• Usuwanie wierszy z tabeli

3. Automatyzacja regularnie wykonywanych operacji przy pomocy makr
• Konsolidacja danych rożnych formatów
• Automatyzacja złożonych importów danych

4. Przygotowanie bazy danych do pracy w środowisku sieciowym wielostanowiskowym.
• Rozdzielenie bazy danych na front-end i back-end
• Integracja kwerend, formularzy i raportów

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.