+48 22 208 28 61    szkolenia@cts.com.pl
Menu

Microsoft Excel VBA – Tworzenie aplikacji w Visual Basic for Applications (VBA)

Kategoria:

*Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Czas trwania – 4 dni

Adresaci szkolenia

Szkolenie MS Excel  – Tworzenie aplikacji w Visual Basic for Applications (VBA) przeznaczone jest dla osób biegle obsługujących arkusz kalkulacyjny Excel. Zakłada się, iż osoba również ma chęć nauczenia się języka programowania VBA. Potrafi także bez problemu rozwiązywać zadane zadania korzystając z narzędzi wbudowanych w programie Excel

Krótki opis

Celem szkolenia MS Excel – Tworzenie aplikacji w Visual Basic for Applications (VBA) jest poznanie programowania w VBA, które rozszerza możliwości programu Excel. Szkolenie omawia sposób programowania, zmienne, procedury, instrukcje warunkowe i pętle. Następnie ukazane są obiekty stosowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie napisać własną procedurę lub funkcję korzystającą z obiektów stosowanych w MS Excel.

Wymagania

› umiejętność obsługi komputera w stopni pozwalającym swobodnie zarządzać plikami, zapisywanie, otwieranie dokumentów.
› umiejętność korzystania z programu MS Excel w stopniu średnio-zaawansowanym
› codzienna lub bardzo częsta praca z programem MS Excel

Program

1. Makra – automatyzacja zadań w arkuszach:
• rejestracja i uruchamianie makr
• podłączanie makr do interfejsu skoroszytu lub programu

2. Edycja i zarządzanie kodem VBA:
• budowa okna edytora VBA
• modyfikacja kodu VBA
• moduły VBA
• archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

3. Wstęp do programowania:
• procedury i funkcje
• operatory
• typy danych VBA
• zmienne i stałe
• uruchamianie programu
• uruchamianie krokowe
• czujki – śledzenie wartości zmiennych

4. Przetwarzanie tekstów:
• łączenie ciągów znaków
• funkcje przetwarzające ciągi znaków
• konwersja na inne typy

5. Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle):
• instrukcja warunkowa „If … Then … Else If … Else … End If”
• instrukcja wyboru „Select Case”
• pętla „For … Next”
• pętla „For Each … In … Next”
• pętla „Do … Loop”
• instrukcja przerwania pętli („Exit”)

6. Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych:
• klasy i kolekcje
• hierarchia obiektów w MS Excel
• metody i własności
• odwołania do komórek
• operacje na wpisach aktywnej komórki
• odwołania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
• odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy
• operacje na plikach tekstowych
• pobieranie danych od użytkownika („InputBox”)
• funkcje definiowane przez użytkownika
• tworzenia formularzy (okien dialogowych)
• ochrona kodu
• obsługa błędów

Informacje organizacyjne

Zapewniamy:

  • komfortowe, klimatyzowane sale szkoleniowe zlokalizowane w centrum miasta, wyposażone w sprzęt komputerowy,
  • przerwy kawowe: kawa z ekspresu, różne rodzaje herbat, woda, soki, ciastka, owoce,
  • lunch: dwudaniowy obiad.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • notatniki, długopisy.